• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Attribution Teori klassrumsaktiviteter

  Attributionsteori hävdar att människor naturligtvis vill tilldela en orsak till deras framgångar och misslyckanden. De anledningar som de väljer har stor inverkan på deras framtida prestanda. När en student misslyckas med ett test, är hon troligen bättre med att göra det bättre på nästa test om hon tycker att hon inte studerade tillräckligt snarare än om hon skyller på sin lärare. Klassrumsaktiviteter med hjälp av tillskrivningsteori kan visa hur förväntningar kan bli självförnöjda profetior.

  Litter Experiment

  I en 1975-studie publicerad i "Journal of Personality and Social Psychology" använde forskare tillskrivningsteori i ett femte klassrum för att ändra studentbeteende. Först handlade forskarna ut godisar i plast till klassen precis före urtaget. När eleverna lämnade räknade de antalet omslag på golvet och i papperskorgen. Under de närmaste två veckorna lovade läraren, rektor och andra studenterna att vara snygga. Forskarna besökte klassrummet en andra gång och skickade ut inslagna godisar. Den här gången upptäckte de mycket mer wrappers i papperskorgen än på golvet. De drog slutsatsen att de hade uppnått detta önskade resultat helt enkelt genom att ändra elevernas förväntningar på sig själva. Eleverna trodde att de var snygga, så de blev snyggare.

  Matematisk prestationsexperiment

  I en separat studie publicerad i samma nummer av "Journal of Personality and Social Psychology", samma forskare testad tillskrivningsteori med hjälp av före och efter mätningar av matematikprestanda och självkänsla. De utvecklade skript för lärarna att använda med varje elev. Skripten tillhandahöll tillskrivningsutbildning, övertalningsträning eller förstärkningsträning. Attributionsskriptet berättade för studenter att de arbetade hårt i matematik och att fortsätta försöka. Övertalningsutbildningen berättade i huvudsak för eleverna att de "skulle" vara bra på matematik. Förstärkningsutbildningen använde fraser som "Jag är stolt över ditt arbete" och "utmärkta framsteg". I slutet av studien visade alla elever förbättrat självkänsla, men bara de elever som hade fått tillträde tränade sina mattepoäng. Förklaringen, som forskarna drog fram, är att studenter som fick tillskrivningsutbildning tilldelade sina matematiska prestationer till sitt eget hårda arbete. Detta motiverade dem att arbeta hårdare, och deras resultat förbättrades.

  Stavling Bees

  Attributionsteori stöder uppfattningen att endast elever som tycker att de är bra spellrar motiveras av stavning bin. Genom att veta detta kan lärare strukturera stavning bin för att motivera studenter som inte kommer att vinna tävlingen. En stavsstavningskonkurrens, där jämnt matchade lagen innehåller både starka och dåliga spelare, kan motivera spellare av alla förmågor genom att få dem att tro att de har chans att vinna. Strukturering av stavningskonkurrenser så att eleverna stavar ord som matchar deras förmågor ger ett mer uppnåeligt - och motiverande - mål. Att tilldela studenter för att nå en hög prestationsnivå, till exempel 90 procent av ord som stavats korrekt, engagerar ett större antal studenter genom att förvänta sig att de kan uppnå framgång.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com