• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar variationskoefficienten

  Variationskoefficienten (CV), även känd som "relativ variabilitet", är lika med standardavvikelsen för en fördelning dividerad med dess medelvärde. Som diskuterat i John Freunds "Matematiska Statistik" skiljer sig CV från variansen genom att medelvärdet "normaliserar" CV-en på ett sätt, vilket gör det enhetlöst vilket underlättar jämförelsen mellan populationer och fördelningar. Naturligtvis fungerar inte CV-systemet bra för populationer symmetriska om ursprunget, eftersom medelvärdet skulle vara så nära noll, vilket gör CV ganska högt och flyktigt, oavsett variansen. Du kan beräkna CV från provdata från en intressant befolkning, om du inte känner till variansen och medlet av befolkningen direkt.

  Beräkna provmedlet med hjälp av formeln? =? x_i /n, där n är antalet datapunkt x_i i provet, och summeringen är över alla värden på i. Läs jag som ett prenumeration på x.

  Om ett exempel från en population är 4, 2, 3, 5, så är provvärdet 14/4 = 3.5.

  Beräkna provvarianansen, med användning av formeln? (x_i -?) ^ 2 /(n-1).

  Till exempel är provvariationen i ovanstående provuppsättning [0,5 ^ 2 + 1,5 ^ 2 + 0.5 ^ 2 + 1.5 ^ 2] /3 = 1.667.

  Hitta provets standardavvikelse genom att lösa kvadratroten av resultatet av steg 2. Därefter divideras med medelvärdet för provet. Resultatet är CV.

  Fortsättning med ovanstående exempel,? (1.667) /3.5 = 0.3689.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com