• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man gör en sann ekvation

  En sann ekvation är en matematiskt noggrann ekvation. En falsk ekvation är en felaktig ekvation; det säger något felaktigt eller osant. Till exempel är 2 = 3 en falsk ekvation, eftersom 2 och 3 är olika numeriska värden. För att skapa en sann ekvation, kolla in din matematik för att försäkra dig om att värdena på varje sida av jämliksignalen är desamma.

  Kontrollera att de numeriska värdena på båda sidor av tecknet "=" är lika med gör en sann ekvation.

  Till exempel är 9 = 9 en sann ekvation. 5 + 4 = 9 är en sann ekvation. 6 + 3 = 9 är en sann ekvation. Därför är 5 + 4 = 6 + 3 en sann ekvation.

  Lägg till någon kvantitet på båda sidor av ekvationen för att få en sann ekvation.

  Till exempel: 5 + 4 + 2 = 6 + 3 + 2

  Subtrahera kvantitet från båda sidor av ekvationen för att få en sann ekvation.

  Till exempel: 5 + 4 - 2 = 6 + 3 - 2

  Multiplicera någon kvantitet på båda sidor av ekvationen för att skapa en sann ekvation.

  Till exempel: 7 (5 + 4) = 7 (6 + 3)

  Dela upp någon icke-kvantitet genom att båda sidor av ekvationen för att skapa en sann ekvation.

  Till exempel: (5 + 4) /3 = (6 + 3) /3

  Var försiktig när du delar upp med 0. 8 = 9 är en falsk ekvation 8/0 = 0 och 9/0 = 0 är båda sanna ekvationer Därför är 8/0 = 9/0 en sann ekvation.

  0 är inte ett bra värde att använda för att skapa och kolla sanna ekvationer eftersom reglerna för 0 är annorlunda än de för andra numeriska värden.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com