• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar BTU-utgången från Watts

  BTU, eller brittiska termiska enheter, är en mätning av energi. Det mäter den mängd energi som behövs för att värma 1 kg vatten med en enda grad av Fahrenheit. Den används i en mängd olika branscher, såsom vatten, kraft, luftkonditionering och uppvärmning. För omvandlingar är en enda BTU värd 1,06 kilojoules, men BTU kan också bestämmas genom att hitta antalet watt som genereras från en viss maskin.

  Hitta antalet watt som matas ut. I de flesta fall mäts watt i watt per timme eller kilowatt per timme. Om det mäts i watt per timme, multiplicera numret med 3 600 (60 sekunder gånger 60 minuter) för att hitta watt. Om mätningen är kilowatt per timme, först multiplicera med 3.600 och sedan dela med 1 000 för att omvandla kilowatt till watt. Tänk på 1 watt.

  Multiplicera watt med 3.41. Det här är hur många BTUs per timme är i 1 watt. Genom att använda den beräkningen, för exemplet på 1 watt, är BTU: erna per timme 3.41.

  Dela numret med 3 600 för att konvertera BTU per timme till helt enkelt BTU. I exemplet på 1 watt är BTU-utgången 0.0009485.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com