• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Linjära faktorer av polynomier

  Linjära faktorer i ett polynom är de första graders ekvationerna som är byggstenarna i mer komplexa och högre ordningens polynomier. Linjära faktorer förekommer i form av ax + b och kan inte faktureras ytterligare. Varje linjär faktor representerar en annan linje som, i kombination med andra linjära faktorer, resulterar i olika typer av funktioner med alltmer komplexa grafiska representationer. De enskilda elementen och egenskaperna hos en linjär faktor kan hjälpa dem att förstås bättre.

  Univariate

  En linjär faktor av ett polynom är univariat, vilket betyder att det bara har en variabel som påverkar funktionen. Typiskt kommer variabeln att betecknas som x och motsvarar rörelse på x-axeln. Funktionen kommer också typiskt att märkas som y, som i y = ax + b. Värdena för variabeln är beroende av det reella talet, vilket är vilket tal som helst som finns på en kontinuerlig tallinje, men för enkelhet är de mest komplexa tal som brukar användas rationella tal, vilka avslutar talformar som 2, 0,5 eller 1 /4.

  Slope

  Lutningen av en linjär faktor är den koefficient som tilldelas variabeln i formen y = ax + b. A-koefficienten förutsäger ingångarnas beteende i förhållande till deras placering längs x- och y-axlarna. Om värdet på a är 5, blir värdet på y fem gånger värdet av x, vilket betyder att för varje framåtriktad rörelse av x-värdet i grafen ökar y-värdet med en faktor 5.

  Konstant

  En konstant i en linjär ekvation är b i formen y = ax + b. En linjär faktor kan eller kanske inte ha en konstant i sin ekvation; Om det inte finns någon konstant, är det underförstått att konstantens värde är 0. Konstanten kan flytta linjen antingen horisontellt på grafen. Till exempel, om värdet på b är 2, betyder det att linjen kommer att flyttas över två ställen uppåt på y-axeln. Denna rörelse är den sista beräkningen av den linjära faktorn och på x-variabeln. När x-värdet är 0 blir konstanten y-interceptet, där linjen korsar y-axeln.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com