• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar kurvan för regressionslinjen

  Beräkning av lutningen på en regressionslinje hjälper till att bestämma hur snabbt dina data ändras. Regressionslinjer passerar genom linjära uppsättningar datapunkter för att modellera deras matematiska mönster. Linjens lutning representerar förändringen av data som är plottad på y-axeln till ändringen av data som är plottad på x-axeln. En högre sluttning motsvarar en linje med större branthet, medan en mindre lutningslinje är mer platt. En positiv lutning indikerar att regressionslinjen stiger när y-axelvärdena ökar, medan en negativ lutning innebär att linjen faller när y-axelvärdena ökar.

  Välj två punkter som faller på regressionslinjen. Datapunkter på grafen skrivs som beställda par (x, y), där "x" representerar ett värde på den horisontella axeln och "y" representerar ett värde på den vertikala axeln.

  Subtrahera "x" -värdet av den första punkten från "x" -värdet för den andra punkten för att få ändringen i "x". Antag att de två punkterna (3,6) och (9,15) är på regressionslinjen. Med hjälp av detta exempel, 9 - 3 = 6, vilket är den beräknade förändringen i "x" -värdet.

  Subtrahera "y" -värdet för den första punkten från "y" -värdet för den andra punkten för att beräkna förändringen i "y." Fortsatt med föregående exempel, (3,6) och (9,15) på regressionslinjen är den beräknade ändringen i "y" -värdet 15 - 6 = 9.

  Dela ändringen i "y" "genom förändringen i" x "för att erhålla regressionslinjens lutning. Med användning av föregående exempel ger 9/6 = 1,5. Observera att lutningen är positiv, vilket betyder att linjen stiger när y-axelvärdena ökar.

  Tips

  Löjningen betecknas ofta med bokstaven "m" i matematik.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com