• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man lär matematikprocent till 6: e Grade

  Beräkna sannolikhet och moms, identifiera förhållanden och proportioner och konvertera fraktionsvärden är några sätt som en lärare kan introducera begreppet procent till sextexamen matematikstudenter. Som med alla lektioner måste en elev lära sig en viss process innan han kan fortsätta till nästa steg. Processen att konvertera förhållanden och fraktioner till procentandelar och rygg är ett viktigt element som människor använder för att lösa komplexa ordproblem och lära sig hur man kan gradera mängder.

  Definiera ordet "procent". Bryt ordet i prefixet, "per", vilket översätter till ett belopp och suffixet, "cent", vilket är en referens till summan eller hela. Förklara för eleverna att procentandelar beräknar hur många eller hur mycket av något som ska tillämpas, användas, förlorat eller uppnått. Visa eleverna förhållandet mellan halvor och kvartaler för att bekanta sig med terminologin i samband med procentsatser.

  Visa via whiteboard hur en hel kan delas upp i två halvor eller fyra fjärdedelar. Fråga eleverna hur många kvartaler är i en dollar för att bygga den nya kompetensen på tidigare etablerad kunskap om pengar. Fortsätt att quizera klassen om värdet av specifika mynt till en dollarräkning.

  Beskriv dina elever hur viktigt det är att kunna hitta procentandelen av ett visst tal genom att införa begreppet förhållande. Låt eleverna välja ett nummer och hitta 43 procent av det numret genom att först multiplicera numret med den procentandel som de behöver hitta. Om exempelvis det valda numret var 22, skulle de multiplicera 22 med 43 till lika med 946. Därefter, berätta för eleverna att dela svaret med 100 eller, för att flytta decimaltalet två mellanslag till vänster för att få svaret 9.46 , som sedan rundas till närmaste heltal, 9.

  Revisera dollarkreditsövningen och påminna eleverna om att termen "kvart" representeras av fraktionen 1/4 för att hjälpa studenterna att erkänna att en dollar kan delas upp i fyra lika stora delar, alla 1/4 eller 25 procent av dollarn. Introducera förhållandet där du multiplicerar två uppsättningar fraktioner, 1/4 och x /100 och löser x för att bestämma att 4x = 100, så x = 25. Upprepa denna övning med olika fraktioner för att visa att nämnaren av ekvivalensen kommer alltid att vara 100 för att representera hela eller "cent" suffixet som nämnts tidigare.

  Inför begreppet skatt som en procentandel du betalar utöver, men baserat på priset på din måltid. Eftersom varje stat reglerar mervärdesskatten, identifierar du vad statens skattesats är och använder förhållandet som beskrivs för att hitta procentandelen av ett tal, lär dina elever att identifiera vilken mängd moms som ska läggas till vid köp av $ 9,99. Din formel ska se ut så här: 7 procent x 9,99 = 69,93 \\ 100 = 0,70. Påminn eleverna om att det här steget ensamt beräknar vad skatten skulle vara och att de måste lägga till detta nummer till kostnaden för maten för att få svaret på $ 10.69.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com