• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man gör en kumulativ sannolikhetskurva

  En kumulativ sannolikhetskurva är en visuell representation av en kumulativ fördelningsfunktion, vilket är sannolikheten för att en variabel kommer att vara mindre än eller lika med ett angivet värde. Eftersom det är en kumulativ funktion är den kumulativa fördelningsfunktionen faktiskt summan av sannolikheten att variabeln kommer att ha något av värdena mindre än det angivna värdet. För en funktion med normal fördelning börjar den kumulativa sannolikhetskurvan vid 0 och stiger till 1, med den brantaste delen av kurvan i mitten, som representerar den punkt som har störst sannolikhet för funktionen.

  Lista alla värdena för "x." Om "x" är en kontinuerlig funktion, välj intervaller för "x" och lista dem istället. Intervallen ska vara jämnt fördelade, från minst "x" till högsta. Mindre intervall kommer att leda till en mjukare och mer exakt kumulativ sannolikhetskurva. Till exempel, låt värdena för "x" vara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10.

  Beräkna sannolikheterna för varje värde eller intervall för "x . "Alla sannolikheter ska ligga mellan 0 och 1. Om" x "har en normal fördelning kommer de högsta sannolikheterna att ligga i mitten av intervallet och sannolikheterna i båda extremiteterna kommer att ligga nära 0. För exemplet som börjar i steg 1, kan de olika sannolikheterna för "x" vara 0, 0, 0, .05, .25, .4, .25, .05, 0, 0 och 0.

  Beräkna kumulativa summeringar för varje sannolikheten för "x". Den kumulativa sannolikheten för varje värde av "x" är sannolikheten för att "x" plus sannolikheten för varje föregående "x". I detta exempel skulle de respektive kumulativa sannolikheterna för "x" vara 0 , 0, 0, .05, .30, .70, .95, 1.0, 1.0, 1.0 and 1.0. Om "x" har en normal fördelning kommer de första värdena alltid att vara 0. Oavsett typ av fördelning kommer det sista värdet av den kumulativa sannolikhetsfunktionen att vara 1.

  Gradera punkterna för den kumulativa fördelningsfunktionen . Den horisontella axeln ska innehålla alla värden eller intervall av "x". Den vertikala axeln ska vara från 0 till 1. Anslut punkterna så smidigt som möjligt. Om "x" har en normal fördelning, kommer kurvan att likna en utsträckt "s" -form.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com