• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Syftet med statistisk analys: Mean & Standard Deviation

  Om du frågar två personer att betygsätta samma målning kan man tycka om det och den andra kan hata det. Deras uppfattning är subjektiv och bygger på personliga preferenser. Vad händer om du behöver en mer objektiv åtgärd för acceptans? Statistiska verktyg som medelvärde och standardavvik möjliggör den objektiva mätningen av yttrandet eller subjektiva data och ger en grund för jämförelse.

  Medelvärde

  Medelvärdet är en typ av medelvärde. Anta att du har tre olika svar. Den första räknar målningen på en 5. Den andra räknar målningen som en 10. Den tredje beräknar målningen som en 15. Medelvärdet av dessa tre betyg beräknas genom att hitta summan av värderingarna och sedan delas av antal betygsvar.

  Genomsnittlig beräkning

  Beräkningen av medelvärdet i detta exempel är (5 + 10 + 15) /3 = 10. Medelvärdet används sedan som underlag för jämförelse för andra betyg. En rating som är över 10 anses nu över genomsnittet och en rating av under 10 anses vara under genomsnittet. Medelvärdet används också för att beräkna standardavvikelsen.

  Standardavvikelse

  Standardavvikelsen används för att utveckla en statistisk mätning av medelvariationen. Exempelvis är skillnaden mellan medelvärdet och ett betyg på 20 10. Det första steget i att hitta standardavvikelsen är att hitta skillnaden mellan medelvärdet och betyget för varje betyg. Exempelvis är skillnaden mellan 5 och 10 -5. Skillnaden mellan 10 och 10 är 0. Skillnaden mellan 15 och 10 är 5.

  Standardavvikelseberäkning

  För att slutföra beräkningen, ta kvadraten av varje skillnad. T ex är torget 10 100. Kvadraten på -5 är 25. Kvadraten av 0 är 0 och kvadraten av 5 är 25. Hitta summan av dessa och ta sedan kvadratroten. Svaret är 100 + 25 + 0 + 25 = 150. Kvadratroten på 150 är 12.24. Nu kan du jämföra betyg baserat på såväl medelvärdet som standardavvikelsen. En standardavvikelse är 12.24. Två standardavvikelser är 24,5. Tre standardavvikelser är 36,7. Så om nästa betyg är 22, faller det inom två standardavvikelser av medelvärdet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com