• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar mittpunkten mellan två siffror

  En mittpunkt definieras som en punkt som ligger exakt i mitten mellan två andra punkter. Mittpunkten mellan två siffror är numret exakt i mitten av de två siffrorna. Beräkning av mittpunkten är samma sak som att beräkna medelvärdet av två siffror. Därför kan du beräkna mittpunkten mellan några två tal genom att lägga dem ihop och dela med två.

  Antag att du vill hitta mittpunkten mellan siffrorna 2 och 32.

  Först , lägg till de två siffrorna: 2 + 32 = 34.

  Dela upp det totala med 2: 34/2 = 17.

  Mittpunkten mellan 2 och 32 är 17.

  Samma process fungerar med heltal som har ett negativt värde. Om du till exempel vill hitta mittpunkten mellan 4 och -2 är 2, vilken är 4 + -2 (eller 4-2) dividerad med 2.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com