• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man konverterar en procentandel till en grad

  En cirkel har 360 grader, så om du vill uttrycka en vinkel i procent av procent, dela bara vinkelmätningen (i grader) med 360 och multiplicera med 100. Omvänd, dela procenten med 100 och multiplicera med 360. Sakerna blir lite mer komplicerade när du vill konvertera en lutningsvinkel från en procent till ett antal grader och tillbaka igen. En lutningsvinkel kan uttryckas som förhållandet mellan den vertikala uppgången och den horisontella löpningen från vinkelspetsen till en punkt direkt under högsta punkten. Multiplicera med 100 för att få höjden procent. Vinkeln är lika med bågens tangent i förhållandet, vilket är andelen dividerat med 100.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Konvertera procent av en cirkel till grader genom att komma ihåg att en cirkel har 360 grader. När du diskuterar sluttningar eller lutningar, konvertera lutningsprocenten till ett förhållande och leta upp förhållandet i ett tangentbord.

  Bestämning av grader

  Vid beräkning av procentandel måste du veta vad som utgör 100 procent, och för antalet grader i en cirkel, det är 360. Om du diskuterar sektorer i ett cirkeldiagram och en sektor täcker x procent av diagrammet är vinkeln x /360 • 100. Till exempel en sektion som täcker 62 procent av diagrammet motsvarar en vinkel på (62/100 • 360) = 223,2 grader. Du kan göra saker ännu enklare genom att komma ihåg att x /100 motsvarar en tvåpunkts decimal. Så 62/100 = 0.62.

  Det maximala antalet grader är inte alltid 360. Till exempel, om du vill uttrycka höjden på ett himmelskt objekt över horisonten i procent, måste du komma ihåg att Den synliga himlens båge har 180 grader från horisont till horisont. En 62 procent vinkel i detta sammanhang skulle motsvara 0.62 • 180 = 111.6 grader.

  Konvertera sluttningshastighet

  När kartmakare förbereder detaljerade topografiska kartor över ett område, uttrycker de ofta sluttningar som procentandelar. För att göra detta beräknar man först stigningen (y) och körning (x) av en sluttning med hjälp av sofistikerad mätutrustning. De uttrycker sedan lutningen som ett förhållande mellan uppgången till körningen (y: x eller y /x) och multiplicerar med 100 för att få en procentandel för ökningen. De kan sedan beräkna lutningsvinkeln genom att erkänna att förhållandet y /x är vinkelns tangent.

  Om du känner till procenten av vinkeln kan du ta en genväg. Dela enkelt procenten med 100 för att producera en fraktion, och hänvisa sedan den delen till en vinkel genom att slå upp den i ett tangentbord.

  Exempel på

  En höjning och körning är 10 respektive 15 fot. Vad är procentandelen och vinkeln på lutningen?

  Förhållandet mellan uppgång och körning är 10/15 eller 0,67. Andelen av lutningen är 0,67 • 100 = 67 procent. Enligt ett tangentbord motsvarar detta förhållande en vinkel på 34 grader.

  Vad är vinkeln på en sluttning med en höjdprocent på 15 procent?

  Dela lutningsprocenten med 100 till få ett lutningsförhållande på 0,15. Titta upp vinkeln i tangentbordet. Den vinkeln är 8,5 grader.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com