• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Så här beräknar du vägat medelvärde

  När du gör en serie mätningar kan du beräkna det aritmetiska medelvärdet av eller medelvärdet av mätningarna genom att summera dem och dividera med antalet mätningar du har gjort. Men i vissa situationer räknar vissa mätningar mer än andra, och för att få ett meningsfullt medel måste du mäta mätningarna. Det vanliga sättet att göra detta är att multiplicera varje mätning med en faktor som anger dess vikt, summera sedan de nya värdena och dela med antalet viktaggregat du tilldelade.

  TL; DR (För länge, Didn 't Read)

  Beräkna det vägda genomsnittet (viktat medelvärde) för ett antal mätningar genom att multiplicera varje mätning (m) med en viktningsfaktor (w), summera de viktvärdena och dela med det totala antalet viktningsfaktorer:

  Σmw ÷ Σw

  Titta på det matematiskt

  Vid beräkning av ett aritmetiskt medel summerar du alla mätningar (m) och dividerar med antalet mätningar (n). I matematisk terminologi uttrycker du denna typ av medel på följande sätt:

  Σ (m 1 ... m n) ÷ n

  där symbolen Σ betyder "summa alla mätningar från 1 till n. "

  För att beräkna ett viktat medel multiplicerar du varje mätning med en viktningsfaktor (w). I de flesta fall lägger viktningsfaktorerna upp till 1 eller, om du använder procentandelar, till 100 procent. Om de inte lägger till 1, använder du denna formel:

  Σ (m 1w 1 ... m nw n) ÷ Σ (w 1 ... w n) eller helt enkelt Σmw ÷ Σw

  Viktiga medelvärden i klassrummet

  Lärare använder vanligtvis viktade medelvärden för att tilldela lämplig betydelse för klassarbete, läxor, frågesporter och tentor vid beräkning av slutbetyg. Till exempel i en viss fysikklass kan följande vikter tilldelas:

 • Labbarbete: 20 procent

 • Hemläxa: 20 procent

  < li> Quizzer: 20 procent

 • Slutprov: 40 procent

  I det här fallet lägger alla vikter upp till 100 procent, så en studerandes poäng kan beräknas som följer:

  [Lab-arbetspoäng] • 0.2 + (läxor) • 0.2 + (frågesporter) • 0.2 + (slutprov) • 0.4]

  Om en studerandes betyg var 75 procent för laboratoriearbete, 80 procent för läxor, 70 procent för frågesport och 75 procent för slutprovet, skulle hennes slutbetyg vara: (75) • 0,2 + (80) • 0,2 + (70) • 0,2 + (75) • 0,4 = 15 + 16 + 14 + 30 = 75 procent.

  Vägt genomsnitt för datorer GPA

  Viktiga medelvärden används också vid beräkning av ett betygs betyg eftersom vissa klasser räknas för fler poäng än andra. Under ett typiskt läsår skulle en lärare vikt varje poäng genom att multiplicera med antalet poäng som klassen är värd, summera de viktade poängen och dela med antalet poäng alla klasser är värda. Detta motsvarar att använda formeln för viktade medelvärden som presenteras ovan.

  En matematikstudent tar till exempel en kalkylkurs värd tre poäng, en mekaniksklass värd tvåpoäng, en algebraklass värd tre poäng, en liberal arts klass värd två poäng och en gymnasium klass värd två poäng. Poängen för respektive klass är A (4.0), A- (3.7), B + (3.3), A (4.0) och C + (2.3).

  Summan av de viktade poängen är [3 4.0) + 2 • (3.7) + 3 • (3.3) + 2 • (4.0) + 2 • (2.3)] = (12.0 + 7.4 + 9.9 + 8.0 + 4.6) = 41.9.

  Den totala Antalet krediter är 12, så det vägda genomsnittet (GPA) är 41,9 ÷ 12 = 3,49

 • © Vetenskap http://sv.scienceaq.com