• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man hittar en relativ genomsnittlig avvikelse

  Den relativa genomsnittliga avvikelsen (RAD) för en dataset är en procentandel som berättar hur mycket i genomsnitt varje mätning skiljer sig från det aritmetiska medelvärdet av data. Det är relaterat till standardavvikelsen genom att det berättar hur stor eller smal en kurva som ritats ut från datapunkterna skulle vara, men eftersom det är en procentandel, ger den dig en omedelbar uppfattning om den relativa mängden av avvikelsen. Du kan använda den för att mäta bredden på en kurva ritad från data utan att behöva dra en graf. Du kan också använda det för att jämföra observationer av en parameter till det mest kända värdet för den här parametern som ett sätt att mäta noggrannheten i en experimentell metod eller mätverktyg.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Den relativa genomsnittliga avvikelsen för en dataset definieras som medelavvikelsen dividerad med det aritmetiska medelvärdet multiplicerat med 100.

  Beräkning av relativ genomsnittlig avvikelse (RAD)

  Den element i relativ genomsnittlig avvikelse inkluderar den aritmetiska medelvärdet (m) för en dataset, det absoluta värdet av den individuella avvikelsen för var och en av dessa mätningar från medelvärdet (

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com