• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Kompatibla tal för tredje grader Math

  I tredje klassens matematik betonar lärare främst kompatibla tal förutom och subtraktion. Kompatibla tal är nummer som är lätta att arbeta med mentalt, till exempel delar av 10. Elever som minns 8 + 2 = 10 kan lättare ange att 10-2 = 8. Vid tredje klass kan studenterna snabbt svara på 80 + 20 eller 100 - 20 genom att erkänna kompatibla nummer.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Kompatibla tal tillåter studenter att snabbt utföra mental matematik och tjäna som byggstenar för abstrakt resonemang. Studenter börjar utveckla denna färdighet i dagis med delar av enkla nummer och lägga till annan kunskap genom åren, inklusive delar av 10, delar av 20 och referensnummer.

  Vänliga nummer

  Kompatibla tal är " vänliga siffror "som gör det snabbare att lösa problem. Vid femte klassen kan eleverna hitta vilka vänliga siffror som ska användas vid uppskattning av svaret på frågor som 2.012 ÷ 98. De som förstår uppskattning använder 2000 ÷ 100 för att approximera ett svar. När en student förstår delar av varje nummer från 1 till 20 blir den kunskapen en vänlig hjälpare när han konfronteras med att lösa mer komplexa frågor som 33 + 16.

  Kompatibelt nummer döljande spel

  The färdighet att identifiera kompatibla nummer börjar i förskolan eller tidigare när barn lär sig delar av nummer som sträcker sig från 3 (1 + 1 + 1 eller 1 + 2) till 10. En vanlig metod att lära sig kompatibla delar av små tal i dagis och första klass är att spela "dölja spelet". Efter att ha visat sex kuber, håller en spelare dem bakom ryggen, ger ut två och frågar den andra spelaren hur många som är "dolda".

  Benchmark Compatible Numbers

  Benchmark nummer är en annan form av kompatibel siffror som tredje graders bör veta. Dessa siffror slutar antingen i 0 eller 5 och gör processen att uppskatta mycket enklare. Exempelvis kan eleverna använda 25 + 75 för att approximera summan av 27 + 73. Med hjälp av mental matematik för att beräkna ett rimligt svar på "hur stort" kommer en summa eller skillnad att visa att utvecklingen av samma färdighet vuxna använder i situationer som att estimera om inkomster är tillräckliga för att betala räkningar.

  Delar av 10 och 20

  Tredje graders kan vanligtvis snabbt svara på frågor relaterade till referensnummer, som skillnaden vid subtraktion 20 från 40. Men , kan de snubbla vid beräkningen av svar relaterade till delar av 10 som de inte har memorerat, till exempel 40 - 26. Även om eleverna förstår att det är nödvändigt att handla en tio så att kolumnen blir 10 - 6, kan deras tänkande långsamt om de inte har memorerat att 4 slutar 6 för att göra 10. På samma sätt, om de inte automatiskt kommer ihåg att 6 + 4 = 10, kommer de att vara långsammare att beräkna 16 + 4, en del av 20 faktum.

  Bli oberoende problemlösare

  Förstå kompatibla tal är ett verktyg Det hjälper eleverna att bli snabba, oberoende problemlösare som inte behöver fråga vänner om hjälp. Det är också ett viktigt steg mot att bli abstrakt snarare än konkreta tänkare. I stället för att bero på konkreta objekt som kallas manipulativ (räknare, länkbitar och bas-10-block) för modelleringssvar, bygger studenterna automatiskt på hur nummersystemet fungerar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com