• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar Log2

  En siffers logaritm är den kraft som du måste höja basen för att producera detta nummer. Logaritmen med bas 10 kallas den gemensamma logaritmen och betecknas som "log". Till exempel är logg (1000) 3, då 10 höjt i kraften 3 ger 1000. Varje vetenskaplig räknemaskin har en inbyggd funktion för att räknaren loggar av valfritt antal (typiskt knappen "logg"). Men du ser sällan en räknare som utför en log 2-funktion, vilken är logaritm med bas 2 direkt. Beräkna log 2 av numret "12", dvs log 2 (12).

  För att beräkna bas 2-logaritmen för ett tal (y), dela den gemensamma loggboken y av den gemensamma loggboken 2.

  Ställ in uttrycket

  Express log 2 (y) av valfritt tal y via logg (y). Enligt logaritmen definition y = 2 (log2 (y)). Ta logg på båda sidor av ekvationen för att få logg (y) = logg (2 (log2 (y)) = logg (2) × log 2 (y). Därefter dela båda sidorna med logg ) och omordna för att få logg 2 (y) = log (y) ÷ log (2).

  Beräkna logg (2)

  Beräkna logg (2) med en miniräknare. Skriv in "2" och tryck på "log" -knappen. Log (2) = 0.30103. Skriv ner denna konstant som den ska användas i alla beräkningar av log 2.

  Beräkna logg (y)

  Beräkna logg (y). Ange ett nummer och tryck på "logg" -knappen. I vårt exempel logga (12) = 1.07918.

  Beräkna Log2 (y)

  Fördela resultatet från det sista steget med den konstanta loggen (2) som erhållits ovan för att få loggen 2 (y). I vårt exempel skulle det vara logg 2 (12) = logg (12) ÷ logg 2) = 1,07918 ÷ 0,30103 = 3,584958.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com