• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Olika typer av ekosystems

  Ett ekosystem omfattar geografi, temperaturer, nederbörd, växter och djur i ett visst område. Dessa funktioner inkluderar de fysiska, biologiska och kemiska aspekterna av ett specifikt livsmiljö. Varje ekosystem har olika abiotiska egenskaper, såsom solljus, markfuktighet, nederbörd och temperaturer. Biotiska egenskaper hos ett ekosystem innefattar samverkan mellan rovdjur, rovfågel och detrivores - organismer som hjälper till att bryta ned förfallna eller döda organiska ämnen.

  Polar

  Polära ekosystem finns på toppen och botten av Jord. Dessa ekosystem har ofta stora ytor täckta av is under större delen av året. Fällningen är typiskt snö, även om det är möjligt att se hagl eller snö på varmare dagar. Djuren i polära ekosystem är speciellt anpassade till extrem kyla. Polar djur inkluderar pingviner, isbjörnar, sälar och arktiska fåglar.

  Bergsområden

  Bergsekosystem finns vid höga höjder och har ofta begränsad vegetation, även om buskiga växter kan vara uppenbara. Landskapet är stenigt. Temperaturer tenderar att vara låga på grund av bergets höjd. Nederbörd tenderar att vara i form av snö i de högre regionerna, men också dimma och regn. Relationer mellan rov och rovdjur, som getter och rävar, spelar nyckelfunktioner för att upprätthålla balansen mellan detta och andra ekosystem. Vissa bergsekosystem är hemma för klättringsfåglar och örnar.

  Tundra

  Tundraekosystemet liknar det polära ekosystemet. Ofta kallas polära områden som tundrazoner. Tundrazoner karakteriseras av permafrost eller frusen mark och begränsad vegetation. Långa perioder av ljus och mörker växlar under året med halva året är mörkt och halva året är ljust. Få djur och växter kan överleva under dessa förhållanden. Utfallet på tundran är ofta snö.

  Tempererade skogar

  Tempererade skogsekosystem finns oftast inom mellanliggande områden mellan polarområdena och ekvatorn. Temperata ekosystem har mycket kalla vintrar och varma somrar. Dessa skogar har två typer av trädtillväxt: vintergröna, som håller sina blad hela året. och lövträd, som släpper sina löv säsongsmässigt. Temperata skogsekosystem ger skydd och mat för en mängd olika djur. Regn är ofta riklig och jorden tenderar att vara bördig, eftersom den inte är utsatt för långa frusningsperioder.

  Gräsland

  Gräslandets ekosystem förekommer i tempererade zoner men de får inte tillräckligt med regn eller nederbörd att stödja en skog. Gräsmarker är vanligtvis plana och har rik jord. Dessa ekosystem stöder ett stort antal djur, inklusive rovarter, såsom buffel och rovdjur som vargar. .

  Tropiska regnskogar

  Tropiska regnskogsekosystem ligger nära ekvatorn och är varma året runt. På grund av den varma och höga nederbörden har tropiska regnskogar en årstid växande årstid. Regnskogsplantor tenderar att växa stora när de tävlar om solljus. Regnskogsmark tenderar dock att vara dålig eftersom skogens näring är låst i vegetationen. Regnskogens ekosystem innehåller det största antalet växt- och djurarter på land.

  Ökener

  Ökensekosystem får mycket lite nederbörd. För att kunna klassificeras som en öken måste ett område inte ta emot mer än 10 centimeter regn per år. Öken temperaturer är vanligtvis mycket höga under dagen. Ökenplantor och djur har anpassat sig till sina torra livsmiljöer. Ökengeografi varierar efter region, med sanddyner som vanliga i vissa, och platta ytor med konstiga formade rock outcroppings vanliga i andra.

  Oceanic

  Det oceaniska ekosystemet är det största och mest varierande på planeten. Det finns många mindre ekosystem i denna biom, inklusive korallrev, kustlinje och djuphavsekosystem. Trots dess rikedom innehåller havet döda vattenområden där det finns lite eller inget liv.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com