• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Hur man beräknar LC50-värden

  Enligt U.S. Environmental Protection Agency definieras LC50 som en koncentration av en kemikalie i luft eller vatten som förväntas orsaka död hos 50 procent av testdjur som lever i den luften eller vattnet. Med test som vanligtvis görs på möss eller råttor, på LC50-nivå kommer 50 procent av testdjuren att dö efter en exponering. Test som görs för att bestämma LC50-värden anger vilket djur som används i testet. Medan toxicitetstester på möss och råttor inte alltid sträcker sig till människor, är LC50-värdet viktigt och brukar vara på den säkra sidan när människor arbetar runt materialet.

  Skriv ut dina teststandarder för att inkludera vilket djur kommer att testas, hur många djur som finns i varje testgrupp, vilka kemikaliekoncentrationer som ska testas och längden av exponeringen.

  Ämne en grupp provdjur till en koncentration av kemikalien i en kontrollerad laboratoriemiljö . Fortsätt tills alla grupper utom kontrollgruppen utsätts för en av varje kemikaliekoncentration.

  Definiera LC50-värdet som den lägsta koncentrationen av kemikalien, i delar per miljon (ppm), där minst 50 procent av försöksdjuren dör.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com