• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Fakta om australiska öknar

  Australien är den torraste bebodda kontinenten på jorden. Faktum är att endast Antarktis är torrare (när det gäller nederbörd). En betydande del av landmassan är öken och den innehåller den största ökenregionen på södra halvklotet. Öknar utgör en stor del av det så kallade "outbacken", den glesbefolkade inre delen av landet, varav de flesta får lite nederbörd, även om de inte klassificeras som öken.

  Däck

  Öknar utgör 18 procent av landsmassan på fastlandet Australien. De finns främst i centrala regioner, på inre låglandet och i västra områden, känd som den västra platåen. Detta motsvarar platsen för öknar runt om i världen, med den stora majoriteten som inträffar ungefär 30 grader norr eller söder om ekvatorn.

  Största och minsta

  Den största enskilda ökenområdet i Australien är Stora Victoriaöken. Beläget i södra delen av västra Australien täcker den ett område på 163.900 kvadratkilometer, vilket motsvarar 4 procent av Australiens landmassa. Den minsta är Pedirka-öknen i South Australia, som täcker 480 kvadratkilometer, 0,1 procent av kontinentens landmass.

  Typ

  Alla ökenarna i Australien klassificeras som subtropiska öknar. Dessa orsakas av atmosfäriska cirkulationer i väder. Varm luft ökar vid ekvatorn, rör sig över troperna där fukten faller som regn och sjunker i de subtropiska områdena (kring de ovan nämnda breddgraderna). Luften är nu torr och värmer när den sjunker närmare marken, uppmuntrar till förångning av eventuellt ytvatten.

  Figurer

  De subtropiska öknen i Australien präglas inte bara av deras låga nederbörd men även deras extremt höga temperaturer. Dessa kan nå över 122 grader F. Regnfall tenderar att vara under 10 tum per år (jämfört med Brisbane, som ligger på samma breddgrad men ligger vid kusten, som har 46 tum), medan fuktigheten kan vara så mycket som 20 procent.

  Djuranpassningar

  För att överleva i Australiens öken måste faunan anpassa sitt beteende. Många djur är nattliga, rör sig och söker efter mat på natten när det är kallare. De kommer att spendera dagen i grävningar under jord, bort från searing heat. Både Perent ödla och bilby (ett litet, viltliknande däggdjur som Perentien förekommer på) använder denna strategi. Många fåglar har anpassat sig så att de kan få allt vatten de behöver från fröna de äter, medan känguruer hoppar för att det är det mest effektiva sättet att resa och de måste täcka stora avstånd som söker sparsam mat.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com