• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Skillnaden mellan Taiga och Tundra

  Tundran och taiga representerar de två kallaste landbiomerna på planeten, men de har olika nederbördsnivåer, och tundran har permafrost. Dessa två faktorer orsakar skarpa skillnader mellan växtlivet för de två biomerna och de resulterande lokala djurpopulationerna. Tillsammans utgör de majoriteten av Kanada, Skandinavien, Alaska och norra Ryssland.

  TL; DR (för länge; läste inte)

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com