• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Oceanic Zone Plants & Animals

  Haven är bland de största livskällorna på jorden och är utan tvekan det största ekosystemet. Forskare delar traditionellt havet i fem zoner, varje baserat på hur mycket ljus som tränger in dem. Ju djupare zonen, desto mindre ljus kan nå den. Varje zon är värd för unikt växt, ett djurliv som har anpassat sig för överlevnad under sådana förhållanden.

  Epipelagisk

  Den epipelagiska zonen når från ytan av havet ner till cirka 650 fot. Detta är den zon som är mest utsatt för ljus, och som sådan är värd för de högsta koncentrationerna av havets liv. Det finns tusentals djur som strömmar över denna zon, inklusive delfiner, de flesta hajar, maneter, tonfisk och koraller. Sjögräs är en vanlig växt i epipelagiska zonen, tillsammans med olika alger och fytoplankton.

  Mesopelagiska zonen

  Den andra zonen, mesopelagiska, når från 651 fot till cirka 3 300 fot. Här kan mindre ljus penetrera detta djup, vilket leder till mörkare vatten. Det finns inte tillräckligt med ljus för fotosyntes, så växter kommer inte att hittas i denna zon, med undantag för några möjliga fytoplankton, varav de flesta förmodligen har sjunkit från den högre epipelagiska zonen. Djur som bor i denna zon inkluderar bläckfisk, bläckfisk, vargfisk och svärdfisk. Men många av dessa fiskar stiger till den epipelagiska zonen på natten för att mata.

  Badypelagiska zonen

  Den badypelagiska zonen, även känd som midnattszonen, sträcker sig från 3,301 fot till 13 000 fot och är så mörkt att inget ljus tränger igenom det alls, vilket gör att det blir svart och bara tänds av bioluminescerande organismer. Det finns inget levande växtliv, inte ens växtplankton. Invånare i den här kalla, mörka miljön inkluderar den elusiva jätte bläckfisken, olika bläckfisk, bioluminescerande maneter, havskräftor och hatchetfish. Spermhvalar kommer ibland att komma in i denna zon för att jakta på jätte bläckfisk, men de återvänder så småningom till mesopelagiska och epipelagiska zoner.

  Abyssopelagisk zon och Hadalzon
  Den abyssopelagiska sträcker sig från 13 001 fot till havet golv. Hadal-zonen omfattar vattnet i djupa grävningar, men många forskare kombinerar de två. Det är den mörkaste regionen i havet, med absolut ingen ljus och inga växter. Organismer här har speciella anpassningar, som translucens eller brist på ögon, med mycket liv att samlas kring varma hydrotermiska ventiler. Det finns en del mindre bläckfisk i denna zon, liksom rörmaskar, olika häggdjur som havsborrar, havgurkor och små kräftdjur som sjöspindlar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com