• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Hur man beskriver delarna av ett ekosystem

  När man beskriver ett ekosystem beskriver man i grunden alla element i naturen i en specifik lokal miljö. Typer av ekosystem du kan beskriva är skogar, gräsmarker, sjöar, kärr och till och med undervattensmiljöer som korallrev. Oavsett typ består alla ekosystem av en blandning av olika levande och icke-levande komponenter.

  Primärproducenter

  En viktig del av de flesta ekosystem är de främsta producenterna. När man beskriver primära producenter beskriver man i grunden gröna växter. Dessa växter, inklusive träd och blommor, tillverkar huvuddelen av maten genom en process som kallas fotosyntes. Under fotosyntes växer växter solljus till näringsämnen - speciellt sockerarter. Primärproducenter får sitt namn eftersom de ger näring till en annan mycket viktig del av ekosystemet - konsumenter.

  Konsumentarter

  Vanligtvis när människor pratar om konsumenter i ett ekosystem hänvisar de till djur , från insekter till fisk till människor. Till skillnad från primärproducenter, som erhåller energi från icke-levande delar av ekosystemet, får konsumenterna mest energi från producenter eller andra konsumenter. Du kan beskriva olika konsumentarter i ett ekosystem genom att placera dem i tre huvudkategorier: köttätare, växtätare och allaivare. Karnivor lever huvudsakligen på andra djur, växtätare konsumerar bara växter och allafödare äter en kombination av växter och djur.

  Detritivore Species

  När man beskriver delar av ett ekosystem är det bra att även beskriva förhållandet mellan de olika delarna. Producenter och konsumenter dör oundvikligen, och när de gör det, förekommer organismer som kallas detritivorer på sina kvarlevor. Denna process kallas sönderdelning. Vid sönderdelning omvandlar detritivorer döda växt- eller djurmaterial till icke-levande, oorganiska ämnen som till sist återanvänds av producenter. Många detritivorer är mikroorganismer, som bakterier, men svampar och större varelser som regnmaskar och kräftdjur fungerar också som sönderdelningsprodukter.

  Abiotiska komponenter

  I beskrivningar av ekosystem, de icke-levande elementen - även känd som abiotiska eller oorganiska föreningar - kan ofta förbises. Stenar, mineraler, jord, vatten och atmosfären är exempel på abiotiska delar av ekosystemen. När man beskriver ett ekosystem är det absolut nödvändigt att även beskriva de abiotiska delarna, eftersom de väsentligen möjliggör att resten av livet finns i ekosystemet. Till exempel, solljus ger energiplantorna behov av fotosyntes, och luften eller vattnet ger det syre som däggdjur behöver andas. Det är genom sådana processer som energi strömmar genom olika delar av ekosystemet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com