• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Exempel på synergi i naturen

  Synergi definieras i stor utsträckning som de kombinerade effekterna av två eller flera organismer för att ge ett större resultat än var och en skulle uppnå individuellt. Synergism i naturen innefattar altruism, ömsesidighet, funktionellt ömsesidigt beroende, mutualism och parasitism. Mutualistiska relationer uppstår mellan två arter som utför "tjänster" för varandra att de inte kan bära ensam. Till exempel får en bi mat från en blommans nektar och nektar befruktas av pollen som bärs av biet under pollinering. Denna typ av interaktion finns i olika typer av miljöer: havet, på land, i bakterier och till och med tarmarna.

  Oxpeckers och zebror

  Ett exempel på ömsesidig är förhållandet mellan zebror eller och mycket små fåglar kallas afrikanska oxpeckers. Zebrorna har två livsmedelskällor för oxpeckarna: fästingarna på ryggen och deras blod som fåglarna suger ut ur sår från fettbett. Emellertid är blodförlusten från oxpeckrar relativt liten. Oxpeckers fungerar som skadedjursbekämpning, men gör också ett hissande ljud när de är rädda. Detta gör dem till ett larmsystem för zebrorna, så att de kan flytta till ett säkrare område när oxpeckarna ser en närliggande rovdjur. Oxpeckerna har också detta samband med noshörningen.

  Sea Anemones

  Havsanemoner har mutualistiska relationer med andra arter i havsbotten. De finns på baksidan av eremitkrabbor, och båda försvinner rovdjur. Anemoner avvisar bläckfiskar som försöker att äta krabborna och krabborna som repulser sjöstjärna som preying på anemoner. Clownfish har också ett mutualistiskt förhållande med havsanemoner. Anemonen avvisar clownfish rovdjur genom att stinga dem med sina tentaklar. Ett skyddande skikt på clownfiskens hud skyddar dem från stinget. Samtidigt skrämmer clownfish av fjärilfisk som försöker äta anemoner.

  Svampar

  Svampar har ett mutualistiskt förhållande med flera insektsarter i skogsklädda livsmiljöer. Biter och myror "gård" svampar: de hjälper till att odla dem genom att samla och slipa löv och mata bladen till svamparna. De använder sedan svamparna för mat. Samspelet är mutualistic eftersom, även om insekterna konsumerar svamparna, hjälper de också svamppopulationen att öka genom att ge dem näring. Svampar är dock inte helt beroende av myror eller skalbaggar: deras sporer kan flyta någon annanstans för att leva en mer självständig livsstil.

  Intestinala bakterier

  Bakterier finns i olika arternas tarmar där de får mat från att hjälpa oss att bryta ner smältbara material. I älg behövs bakterier för att bryta ner de stora mängderna - cirka 160 liter - av växtmaterial i tarmarna. Dessa bakterier har en riklig tillgång från näring från att hjälpa digestion. Denna typ av bakterier finns också i den mänskliga tunntarmen där det hjälper till att bryta ner maten vi konsumerar. Människor har ett mutualistiskt förhållande till dessa bakterier eftersom vi indirekt matar dessa bakterier när vi äter mat.

  Fördelaktiga virus

  De flesta virus är skadliga, men vissa virus har ett ömsesidigt fördelaktigt förhållande med sina värdar. Många virus hjälper sina värdar genom att attackera sin konkurrens. Till exempel sänker hepatit G-viruset tillväxten av HIV, det virus som orsakar AIDS, hos människor. Bakterier växer virus inuti sina celler och infekterar konkurrenter med dessa virus. Andra virus behövs för värdens fysiska utveckling. När tjurar lägger ägg i andra insekter är deras ägg utrustade med virus. De här virusen bekämpar de infekterade insekts försvar och garanterar äggens överlevnad.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com