• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vad är fördelarna med ekosystem?

  Ett ekosystem är en ekologisk enhet som innehåller en relativt likformig vegetationsbas och de djur och andra organismer som är beroende av det. Den innehåller även de icke-levande komponenterna som jord och organiskt material. Fördelarna med ekosystemen varierar med typen. Medan ekosystemen har ett estetiskt värde, ger vissa ekosystem andra mer konkreta fördelar.

  Grasslands

  Omkring 40 procent av jordens yta ger gräsmarker ekonomiska fördelar för över 800 miljoner människor världen över.

  Skogar

  Förutom timmervärdet är nästan två tredjedelar av USA: s vattenförsörjning naturligt filtrerad och lagrad i skogar.

  Marin och sötvatten ekosystem

  Den kommersiella fiskeindustrin genererar över 152 miljarder dollar årligen vilket gör marina och sötvattenekosystem viktiga ekonomiska resurser.
  Våtmarken

  Våtmarksekosystem ger översvämningsskydd med en enda tunnland våtmarker som kan lagra över 1 miljon liter vatten.

  Kustekosystem

  Kustområden ger mark för hem och företag, med nästan hälften av världsbefolkningen som lever inom 120 mil från kusten.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com