• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Metoder för hantering av hushållsavfall

  Hushållsavfall är ett problem som är viktigt för förvaltningen av alla stadsområden. Städer utan fungerande avfallshanteringsplan står inför risker för att sjukdomen löper ut och den ekonomiska verksamheten slår till stånd. Majoriteten av de nordamerikanska städerna använder sanitetsfyllningsmetoden för avfallshantering, vilket har fungerat ganska bra ganska länge. Men i situationer där platsen är i topp är förbränning och materialåtervinningsbaserat avfallshantering mer sannolikt att komma i framkant.

  Avfallshantering av sanitära anläggningar

  Det moderna sanitetsavfallet är mycket mer än en enkel dumpningsplats, eftersom avfallet hanteras på ett mer kontrollerat sätt för att bevara grundvattnets kvalitet i området. Lättare material placeras i botten av sanitetsavfallet, som innehåller de flesta giftiga föreningarna och därigenom skyddar den lokala miljön. Enligt University of Michigan webbplats, efter varje dags nytt avfall läggs till, läggs ett nytt lager av jord för att täcka avfallet i hopp om att det kommer att bryta ner innan deponiets barriär mellan avfallet och grundvattnet bryts ner. Sanitära deponier kräver fortlöpande underhåll och behandling av avloppsvatten samt återvinning av giftiga gaser, vilket gör dem potentiellt farliga om de lämnas bort tillräckligt länge för att systemet ska kunna misslyckas. Huvudfelet i sanitetsavfallskonceptet är att det kontinuerligt förbrukar både mark och resurser att innehålla avfallet, förutom att det är potentiellt ekologiskt skadligt. Deponier kan också kväva en stads tillväxt, på grund av att de vanligtvis byggs för närvarande stadsgränser utan att redovisa potentiell tillväxt och markanvändningsbehov. Ingen kommer att vilja köpa fastigheter på eller i närheten av en deponi, vilket gör deponi sig och det omgivande området ett ordspråkigt ingenmans land.

  Förbränning Avfall

  Förbränning är ett populärt avfallshantering metod på platser där utrymmet är i premie eller på platser där det inte finns någon sanitetstjänst som tillhandahålls av kommunerna. Även om förbränningen kan ge lättnad från att hantera massan av materialavfall eliminerar det inte helt problem. Allt i brännförbränningsanläggningen som innehåller en giftig substans, särskilt tungmetall giftiga ämnen, kommer att skickas upp skorstenen och gjutas som aska över hela omgivningen. Toxinerna från förbränning av avfall bygger sedan upp i lokalbefolkningen, vilket bidrar till en rad hälsoproblem som sträcker sig från astma till tungmetallförgiftning och till och med cancer. Förespråkare av förbränningshantering pekar på att energi kan erhållas genom förbränning av avfallsmaterial. Hälsokostnaderna kan dock rimligen kompensera eventuella vinster från bränna osorterade avfallsmaterial. Förbränning i kombination med korrekt avfallssortering kan vara effektiv vid rimligt säkra åtgärder, så länge materialet som bränns är bara enkelt organiskt avfall och inte tillverkade varor.

  Materialåtervinning Sortering Avfall

  Material- Återvinningssortering tar begreppet återvinning till en helt ny nivå, där hela stadens avfall sorteras efter materialspecifikationer, och så mycket som möjligt återvinns för upparbetning. Även om ett sådant projekt vid första anblicken kan tyckas skrämmande, tråkigt och dyrt, är det möjligt att motsatsen är sant. Moderna framsteg inom robotteknik och automatiserad teknik kan göra att avfallet kan sorteras utan direkt mänsklig kontakt och de återvunna materialen kan säljas för vinst, vilket bidrar till att hålla systemet hållbart och potentiellt ekonomiskt fördelaktigt. Material som finns i kommunalt avfall som aluminium, stål, koppar, plast och andra är i hög efterfrågan på nuvarande industriproduktion, vilket gör en storskalig sortering av avfall till återvinningsändamål som är mycket mer livskraftig.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com