• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Fyra grundläggande komponenter i ett ekosystem

  Ekosystem representerar den sammankopplade naturen hos levande organismer och deras värld. Ett ekosystem kan vara så litet som en droppe dammvatten eller så stor som Amazonas regnskog. När du tänker på vad som gör att ett ekosystem fungerar, kretsar de kritiska koncepten kring de organiska och oorganiska komponenterna och deras interaktion med varandra. Konceptet med ett ekosystem är en hopppunkt för studien av många av de mer komplexa beteendemässiga och biologiska interaktioner som utgör ett ekologiskt system.
  Abiotiska komponenter

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com