• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Stadierna för cykloner i mid-Latitude

  I början av 1900-talet utvecklade norska meteorologer de första modellerna för livscykeln för cykloner på medellängd. Också känd som vågcykloner, extra-tropiska cykloner eller baroklinstormar, cykloner på mitten av latitud tenderar att bildas mellan 30 grader och 50 grader av latitud under vintermånaderna och utvecklas till massiva, spiralformiga stormar som kan växa upp till cirka 1 000 mil breda.
  Cyklogenes

  Under det inledande skedet av cyklonens livscykel, även känd som cyklogenes, skiljer en gräns motstående fronter av kall och varm luft. När en störning på övre nivå rör sig över fronten, får det en våg att bildas. Cyklonskjuv börjar inträffa när de varma och kalla fronterna glider mot varandra och genererar spinnrörelsen som är karakteristisk för cykloner. Mötet med kall och varm luft skapar nederbörd, som är tyngst nära gränsen till fronten.
  Mogen scen |

  Under cyklonens mogna steg växer vågen som bildas under den inledande fasen när varm luft ersätter utrymme som lämnas kvar av den rörliga kalla fronten och organisationen av både de kalla och varma fronterna ökar. Den kalla fronten rör sig snabbare än den varma fronten, vilket förstärker den cykloniska cirkulationen. Systemets lägsta tryck är beläget i centrum av vågen, och cyklonens vindar är starkast ungefär åtta mil över marken.
  Ockluderat scen |

  I mittlängdets bredd cyklons tredje etapp fångar den tätare kalla fronten upp med den varma fronten. Eftersom den varma luften inte är tät nog för att förflytta den kalla luften framför den, skiftar den upp och glider över den kalla luften i sin väg. Denna åtgärd bildar så småningom en ockluderad front, där vågen förvandlas till en slinga, som är smalare vid sin bas och avbryter tillförseln av varm luft.
  upplösningsstadiet

  Cyklonens sista steg inträffar när slingan som bildas av den kalla främre gränsen som omger lågtrycksfickan i varm luft stängs. Detta avbryter tillförseln av varm fuktig luft och lyftkraften som orsakas av växelverkan mellan de kalla och varma fronterna. Förlusten av konvergens- och upplyftmekanismerna gör att cyklonen upplöses och lågtrycksystemet stabiliseras gradvis.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com