• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vilka är de olika elektriska isolatorerna?

  Även om el hade upptäckts långt innan, det var inte förrän 1897 som forskare upptäckte elektroner, som el bygger på. Elektroner är negativt laddade partiklar som kretsar kring atomernas kärnor. I vissa material, elektronerna fastnar med sina atomer istället för att röra sig; dessa material kallas elektriska isolatorer. De olika elektriska isolatorerna inkluderar trä, plast, glas, keramisk, bomull och luft. Elektronerna i atomerna som utgör dessa material är tätt bundna till sina atomer.

  I andra material, som de flesta metaller, elektronerna (i detta fall kallade fria elektroner), lossna från deras atomer och flytta runt. Dessa elektroner är kända som elektriska ledare eftersom de tillåter elektricitet att flöda lätt genom dessa material. För att flytta, elektricitet måste överföras av en ledare.

  En sak elektriska ledare används för är produktion av el med batterier, bränsleceller och solceller. Negativt laddade elektroner dras till allt som är positivt laddat, som den positiva sidan av ett batteri. Precis som vatten som rinner nedströms och vrider på ett vattenhjul som råkar vara i vägen, elektroner kommer att flöda genom ett batteri och ladda vilken belastning som helst som är i vägen (t.ex. en glödlampa).

  Så här fungerar det:Elkällan (t.ex. batteriet) har en positiv och en negativ terminal. När du ansluter en ledare (t.ex. en koppartråd) till den negativa terminalen, elektronerna kommer att flöda genom den. Om du sedan fäster en last (t.ex. glödlampan) på ledaren, elen kommer att driva lasten.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com