• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar en spiral

  Spiraler är en av naturens (och matematikens) mer överraskande och estetiska fenomen. Deras matematiska beskrivning kan inte vara omedelbart uppenbart. Men genom att räkna en spirals ringar och göra några mätningar kan du räkna ut några nyckelegenskaper hos spiralen.

  Bestäm antalet ringar i spiralen. Detta är det antal gånger spiralkurvan sveper runt mittpunkten. Ring detta antal ringar "R."

  Bestäm spiralens yttre diameter som helhet. Detta är längden på en rak linje som löper från en punkt på spiralens yttre omkrets till en punkt på omkretsens motsatta ände. Ring denna längd "D."

  Bestäm spiralens inre diameter. Detta är diametern på cirkeln som bildas av spiralens innersta ring. Ring denna längd "d."

  Anslut numren som erhållits i de tre första stegen i följande formel: L = 3,14 x R x (D + d) ÷ 2

  Om du hade en spiral med 10 ringar, en yttre diameter på 20 och en inre diameter på 5, du skulle ansluta dessa tal till formeln för att få: L = 3,14 x 10 x (20 + 5) ÷ 2.

  Lös för "L." Resultatet är spiralens längd. Använda exemplet från föregående steg: L = 3,14 x 10 x (20 + 5) ÷ 2 L = 3,14 x 10 x 25 ÷ 2 L = 3,14 x 250 ÷ 2 L = 3,14 x 125 L = 392,5

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Var noga med att ta alla mätningar av spiralen i samma enheter.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com