• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar de resulterande krafterna

  Beräkningen av den resulterande kraften på en kropp med en kombination av krafter handlar om att lägga till de olika verkande krafterna komponentvis, som diskuteras i Halliday och Resnicks "Fundamentals of Physics." Grafiskt betyder detta att bibehålla vektorns vinkel när du flyttar dem i läge som en kedja, en vidrör huvudet mot svansen hos en annan. När kedjan är klar drar du en pil från den enda svansen utan att ett huvud rör vid det till det enda huvudet utan att en svans rör vid den. Denna pil är din resulterande vektor, lika stor i storlek och riktning som den resulterande kraften. Denna metod är också känd som ”superposition-principen.”

   Rita ett diagram över olika krafter som verkar på ett 5 kilogram block som faller genom rymden. Anta att den har tyngdkraften som dras ned vertikalt på den, en annan kraft som drar den kvar med en kraft av 10 Newton (SI-kraftenheten) och en annan kraft som drar den upp och till höger i en vinkel på 45 grader med en kraft av 10 ? 2 Newton (N).

   Summera de vertikala komponenterna i vektorerna.

   I exemplet ovan har gravitationskraften nedåt storleken F \u003d mg \u003d -5 kg x 9,8 m /s ^ 2, där g är gravitationsaccelerationskonstanten. Så den vertikala komponenten är -49N, det negativa tecknet som indikerar att kraften trycker nedåt.

   Den högra kraften har en vertikal och horisontell komponent på 10N vardera.

   Den vänstra kraften har ingen vertikal komponent .

   Summan är 39N nedåt.

   Uppsättningen av de horisontella komponenterna i vektorerna.

   Fortsatt med ovanstående exempel bidrar vänster- och högervektorerna 10N i varje riktning , som avbryter varandra för att ge noll horisontell kraft.

   Använd Newtons andra lag (F \u003d ma) för att bestämma kroppens acceleration.

   Den resulterande kraften är därför 39N nedåt. För en 5 kg-massa hittas därför accelerationen enligt följande: 39N \u003d F \u003d ma \u003d 5 kg x a, så a \u003d 7,8 m /s ^ 2.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com