• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar rörets volym

  Att hitta ett rörs volym kan vara användbart av många anledningar, till exempel att beräkna vattenkapaciteten ett rör kan hantera. Eftersom ett rör är lite mer än en lång, tunn cylinder kan du använda geometri för att räkna ut rörets volym. Om det visar sig vara svårt kan du också använda vatten och en graderad behållare.

   Beräkna radien. Mät rörets diameter och dela den med två. Diametern är avståndet från en inre kant, över mitten och till motsatt inre kant.

   Mät rörets längd eller höjd med en linjal eller måttband. Mät med hjälp av samma enheter som du använde för att bestämma radien.

   Sätt in värdena som du hittade i steg 1 och 2 för radien och höjden i volymformeln för en cylinder: volym \u003d pi x radie kvadrat x höjd. Om kalkylatorn inte har en pi-knapp, använd 3.14 som en approximation.

   Placera en tätt montering på rörets ena ände och fyll röret med vatten. Detta representerar en alternativ metod för att hitta volymen.

   Häll vätskan i en graderad behållare eller skål. Vattnets volym är lika med rörets volym.


   Tips

  1. Använd samma enheter för alla mätningar. Om mätningarna är i centimeter är volymen kubikcentimeter. Om det är i tum kommer volymen att vara kubik tum.
   Varningar

  2. När du mäter diametern, se till att mäta rörets innerdiameter. Annars kommer din volym att komma ut större än förväntat.  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com