• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  De 10 bästa ämnena för forskningsdokument

  En av de mest utmanande delarna av att skriva ett forskningsuppsats är också den första uppgiften efter att du fått uppdraget: att välja ett bra ämne. Det är alltid en bra idé att välja ett ämne som engagerar din läsare och kopplar ihop både aktuella forsknings- och trendfrågor.
  Latinx-frågor

  Ett hett politiskt och kulturellt ämne är invandring och naturalisering. Undersök hur Latinx-befolkningen har vuxit i USA, inklusive Latinx-amerikanernas roll och inflytande i det amerikanska samhället och politiken.
  Space Case

  Även om rasen för rymden som visade sig att det kalla kriget slutade, människor fortsätta att titta mot himlen när tekniken utvecklas och förändras. Granska historien för rymdutforskning och undersöka möjligheten till rymdresor i framtiden.
  Energikällor

  Beroende av icke-förnybara energikällor påverkar hela planeten. Utforska historien om alternativa energikällor och potentialen för ny utveckling inom denna teknik. Är alternativa energimöjligheter tillräckliga för att tillgodose världens befolkningens energibehov?
  Avfallshantering -

  Med en världspopulation på cirka 6 miljarder är avfallshantering en viktig fråga. Undersök metoderna för avfallshantering och återvinning och utvärdera deras effektivitet. Finns det innovativa tekniker för avfallshantering för att möta dessa utmaningar?
  Imposed Democracy

  Efter andra världskriget upplevde USA en ökad förmåga att påverka andra länder runt om i världen. Detta inkluderade allmänhetens engagemang i konflikter och bakom scenaktiviteterna i många länder. Tänk på vilken roll USA har spelat i andra nationer och huruvida USA infört demokrati mot andra länder eller inte.
  Politisk miljö i Mellanöstern.

  Mellanöstern har en lång historia av oro, inklusive förändringar i politiskt ledarskap och förhållande mellan grannländerna. Undersök historien och utvecklingen för nationer i regionen och hur de interagerar. Lägg märke till möjliga lösningar för fred i Mellanöstern.
  Globaliseringens påverkan på religionen

  Med teknikens inverkan kopplas världen samman på ett helt nytt sätt. Beslut som fattas i en nation påverkar människor halvvägs runt om i världen. Tänk på hur denna "mindre värld" påverkar religionen och dess praxis.
  Effekterna av U.N.-politik på miljön.

  Människor påverkar miljön och planets hälsa på både konstruktiva och destruktiva sätt. Ett försök till konstruktivt ingripande är att skapa och implementera policyer för att ta itu med globala miljöfrågor. Undersök hur FN: s miljöpolitik har påverkat mänskligt beteende.
  Marknadsföring och medieinflytande på tonåringar.

  Media är ett mycket kraftfullt verktyg som påverkar tankar och övertygelser. Marknadsföring använder mediekanaler för att påverka de val som människor gör och de produkter de köper. Undersök hur marknadsföring och ökningen av mediekonsumtion specifikt påverkar ungdomar.
  Streckkodsimplanter

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com