• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Skillnaden mellan systematiska och slumpmässiga fel

  Oavsett hur försiktig du är när du utför experiment kommer det troligtvis att uppstå ett experimentellt fel. Oavsett om det är omöjligt att genomföra mätningarna exakt genom att mäta noggrant eller problem med din utrustning. För att motverka denna fråga gör forskare sitt bästa för att kategorisera fel och kvantifiera all osäkerhet i mätningar de gör. Att ta reda på skillnaden mellan systematiska och slumpmässiga fel är en viktig del i att lära sig att utforma bättre experiment och minimera eventuella fel som kryper igenom.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Systematiska fel beror vanligtvis på utrustning som inte är korrekt kalibrerad. Varje mätning du gör kommer att vara fel med samma mängd eftersom det finns ett problem med din mätanordning. Slumpmässiga fel är oundvikliga och är resultatet av svårigheter att mäta eller försöka mäta mängder som varierar med tiden. Dessa fel kommer att variera men generellt klustera runt det verkliga värdet.
  Vad är slumpmässigt fel?

  Slumpfel beskriver fel som fluktuerar på grund av den oförutsägbarheten eller osäkerheten som ingår i din mätprocess, eller variationen i mängden du försöker mäta.

  En forskare som mäter ett insekt, till exempel, skulle försöka placera insektet vid nollpunkten för en linjal eller mätpinne och läsa värdet i andra änden. Linjalen själv kommer antagligen bara att mäta ner till närmaste millimeter, och det kan vara svårt att läsa detta med precision. Du kan underskatta den verkliga storleken på insektet eller överskatta det, baserat på hur väl du läser skalan och ditt omdöme om var insektens huvud stannar. Insekten kanske också rör sig någonsin så lite från nollläget utan att du inser det. Att upprepa mätningen flera gånger ger många olika resultat på grund av detta, men de skulle troligen klustera runt det verkliga värdet.

  På samma sätt leder mätningar av en kvantitet som ändras från ögonblick till ögonblick till slumpmässigt fel. Vindhastighet, till exempel, kan ta upp och falla av vid olika tidpunkter. Om du tar en mätning en minut kommer den förmodligen inte att vara exakt densamma en minut senare. Återigen kommer upprepade mätningar att leda till resultat som fluktuerar men klusterar runt det verkliga värdet.
  Vad är systematiska fel?

  Ett systematiskt fel är ett resultat som är resultatet av ett bestående problem och leder till ett konsekvent fel i din mätningar. Till exempel, om ditt måttband har sträckts ut, kommer resultaten alltid att vara lägre än det verkliga värdet. På samma sätt, om du använder skalor som inte har ställts in på noll i förväg, kommer det att uppstå ett systematiskt fel som uppstår till följd av felet i kalibreringen (t.ex. om en verklig vikt på 0 läser som 5 gram, kommer 10 gram att läsa som 15 och 15 gram kommer att läsas som 20).
  Andra skillnader mellan systematiska och slumpmässiga fel

  Den största skillnaden mellan systematiska och slumpmässiga fel är att slumpmässiga fel leder till svängningar kring det verkliga värdet till följd av svårigheter mätningar, medan systematiska fel leder till förutsägbara och konsekventa avvikelser från det verkliga värdet på grund av problem med kalibreringen av din utrustning. Detta leder till två extra skillnader som är värda att notera.

  Slumpmässiga fel är i huvudsak oundvikliga, medan systematiska fel inte är det. Forskare kan inte göra perfekta mätningar, oavsett hur skickliga de är. Om den mängd du mäter varierar från ögonblick till ögonblick, kan du inte sluta ändra medan du gör mätningen, och oavsett hur detaljerad din skala är att du läser den noggrant fortfarande är en utmaning. Den goda nyheten är att det är svårt att upptäcka systemmässiga fel genom att upprepa din mätning flera gånger och ta genomsnittet effektivt.

  Detta beror på att allt du mäter kommer att vara fel med samma (eller liknande) belopp och du kanske inte inser att det är en fråga alls. Till skillnad från slumpmässiga fel kan de emellertid ofta undvikas helt. Kalibrera din utrustning ordentligt innan du använder den, och systematiska fel kommer att vara mycket mindre troliga.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com