• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man säger att ett tal är rationellt

  Ett rationellt tal är, som namnet antyder, valfritt tal som kan uttryckas som ett förhållande eller bråk. Siffran 6 är ett rationellt antal eftersom det kan uttryckas som 6/1, även om detta skulle vara ovanligt. 4.5 är ett rationellt antal, eftersom det kan representeras som 9/2.

  Många viktiga siffror i matematik är emellertid irrationella och kan inte skrivas som förhållanden. Dessa inkluderar pi eller π, som är förhållandet mellan en cirkelns omkrets och dess diameter och är lika med 3.141592654 ...; och kvadratroten på 5, lika med 2.236067977 ... De bakre punkterna indikerar en oändlig, icke upprepande serie siffror till höger om decimalpunkten.

  Det finns ett antal metoder för att bestämma om ett tal är rationell.
  Kan numret uttryckas som en bråk eller förhållande?

  Alla siffror som kan skrivas som en bråk eller ett förhållande är ett rationellt tal. Produkten med två rationella nummer är därför ett rationellt antal, eftersom det också kan uttryckas som en bråkdel. Till exempel är 5/7 och 13/120 båda rationella nummer, och deras produkt, 65/840, är också ett rationellt antal. (65/140 minskar till 13/28, men detta är inte viktigt för nuvarande syften.)
  Är numret ett helt nummer?

  Detta är mindre trivialt än det kan verka, eftersom det är lätt att glöm att heltal (... −3, −2, −1, 0, 1, 2 och så vidare) kan skrivas som bråk med en nämnare på 1, t.ex. −3/1, −2/1, och så vidare.
  Inkluderar antalet en upprepande serie med siffror efter decimalpunkten?

  Viktigare är att vissa nummer som innehåller en oändlig sekvens av siffror till höger om ett decimaltecken är rationella; nyckeln är att detta måste innehålla en upprepande sekvens. Exempelvis är 0.444444 ... 4/9 och 0.285714285714 ... 2/7.


  Tips

 • Det upprepande segmentet är ofta betecknat vid en stapel över den upprepande delen, som inte kan skrivas här.


  Är numret kvadratroten av ett "imperfekt" torg?

  De flesta siffror som uttrycks som kvadratrötter är irrationella siffror. Undantagen är så kallade perfekta rutor, som är kvadraterna med hela siffror (0 2 \u003d 0, 1 2 \u003d 1, 2 2 \u003d 4, 3 2 \u003d 9, 4 2 \u003d 16 osv).

 • © Vetenskap https://sv.scienceaq.com