• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vad är Darwins fyra huvudidéer om evolution?

  Engelska Naturalist Charles Darwin använde sina intressanta observationsförmågor och logik för att utveckla en omfattande teori som beskriver utvecklingsprocessen. Medan vissa kontroverser omger evolutionen när det gäller mänskliga populationer, gäller Darwins teori alla organiska arter. De grundläggande principerna för utveckling är enkla och verkar uppenbara för den moderna läsaren. Före Darwin hade emellertid ingen forskare sammanställt alla bitar.

  TL; DR (för länge; läste inte)

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com