• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  När överförs en mutation i en DNA-molekyl till avkomma?

  Den naturliga processen för att kopiera DNA i mänskliga celler är mycket korrekt, men misstag händer. Uppskattningar av mutationsgraden varierar, men en studie från 2011 visade att för varje 85 miljon nukleotider sammansatta i DNA under produktion av humant spermier eller ägg (ägg), kommer en att vara ett misstag: en mutation. Statistiken gäller mutationer i produktion av spermier och äggceller eftersom endast mutationer i dessa specifika celler överförs till nästa generation.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Mutationer överförs endast till avkomman när de förekommer i könscells-DNA, som är cellerna som skapar spermier eller ägg. Den andra typen av celler, somatiska celler, är resten av cellerna i kroppen, och mutationer som förekommer i dessa celler överförs inte till avkomman. För varje 85 miljon nukleotider sammansatta i DNA under humant spermier eller äggproduktion kommer en att vara en mutation. Eftersom det humana genomet är 6 miljarder nukleotider långt ger det fortfarande upp till dussintals mutationer per generation, men de flesta är inte tillräckligt betydande för att detekteras.

  Vissa mutationer är så allvarliga att embryot eller fostret inte gör det till termin; i detta fall har mutationen inte gått vidare. I andra fall är livet livskraftigt med mutationen, men livskvaliteten för avkomman lider. Om en groddcell har en mutation i sitt DNA, är det fortfarande osannolikt att spermierna eller äggen som den skapar överförs till avkomman. Mutationen ärvs endast om den inträffade på en kromosom i antingen spermcellen eller äggcellen av många som så småningom förenas för att bilda en zygot.
  Somatiska celler |

  Mänskliga kroppsceller faller i två breda kategorier: bakterieceller och somatiska celler. Germceller producerar spermier och ägg; alla andra vävnader i kroppen är somatiska celler. En somatisk cellmutation i en organisme överförs till dotterceller i organismen. Men den här typen av mutation påverkar inte kommande generationer eftersom bara gener som bärs av spermier eller ägg kan bli en del av avkommans genetiska material. En mutation i en bakteriecell kommer däremot inte att påverka kroppen utan kommer att påverka några avkommor från spermierna eller äggen som bakteriecellen skapar.
  Mutationsgrader

  Barn ärver vanligtvis vissa mutationer från sina föräldrar . Den genomsnittliga mutationsgraden på 1 av 85 miljoner nukleotider eller genetiska kodbokstäver under spermier eller äggproduktion kan låta lågt. Men den mänskliga genetiska koden är 6 miljarder bokstäver lång. Denna mutationsgrad lägger till dussintals mutationer per generation, även om många av dessa mutationer inte har någon detekterbar effekt. Generellt tror forskare att spermcell-DNA bär mer mutationer än äggcells-DNA eftersom kvinnor föds med alla ägg som de någonsin kommer att ha, men män gör nya spermier kontinuerligt under hela deras livstid, vilket möjliggör fler fel med tiden.
  Dödliga mutationer -

  Ibland är en mutation så allvarlig att den är dödlig; ett foster som bär denna typ av mutation når aldrig full tid. Många missfall, till exempel, orsakas av allvarliga mutationer eller kromosomala omarrangemang som förhindrar fostret från att utvecklas normalt. I dessa fall, även om en mutation inträffade i en groddcell, överförs den inte till avkomman eftersom avkommet inte föddes. I andra fall orsakar mutationer födelsedefekter som, även om de inte är dödliga, är allvarliga och kan orsaka avkomarnas livskvalitet.
  Ingen säkerhet

  Processen med celldelning som gör spermier och äggceller är komplicerad . Det skulle vara felaktigt att anta att alla mutationer som inträffar i någon bakteriecell kommer att ärva. Den specifika spermier eller äggceller som bär en mutation måste kämpa mot stora odds bland det stora antalet spermier och ägg innan det kan bli en del av en ny organisme. Mutationen kommer att vidarebefordras endast om den inträffade på en kromosom i antingen spermcellen eller äggcellen som förenas för att bilda en zygot.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com