• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Vad är de 3 typerna av konstruktion?

  Konstruktion är en uppsättning korrelerade och medberoende processer som är inblandade i montering eller byggnadskonstruktioner. Framgångsrika byggprojekt baseras på väl utformade planer och effektiv projektplanering. De som är involverade i byggprocessen fastställer tillgången på material, byggprojektets miljöpåverkan, budgetering, logistik, juridiska aspekter och säkerhetsfrågor.

  Byggnadskonstruktion

  Byggnadskonstruktion är byggandet eller renovering av byggnadsstiftelser, kolonner och väggar, lintar, golv, tak, hissar /trappor, efterbehandlingsarbete (målning och plastering), byggnadstjänster (sanitet, elverk, dränering och vattenförsörjning) och externa arbeten (ytterväggar och /eller fäktning ). Enligt byggnadskonstruktionen är byggnaderna brett uppdelade i överbyggnaden, understrukturen och sockeln. Sockeln tjänar som en delning mellan grunden för en byggnad (understruktur) och själva byggnaden (överbyggnad). Alla byggprojekt, både små och stora, har några gemensamma element. Dessa inkluderar ekonomiska överväganden, rättsliga överväganden och byggnadens utformning. Byggnadskonstruktion klassificeras i typerna I-a, -b, II-a, II-b, III-a, III-b, iv, v-a och v-b beroende på vilka material som används och deras brandfarlighet. Byggnadskonstruktion omfattar bostadsbyggnader, hotell, torn och flerbostadshus.

  Civil /Tung konstruktion

  Civil eller tung konstruktion innebär att infrastruktur läggs till lokalt eller nationellt byggande. Det omfattar byggandet av hamnar, järnvägar, golfbanor, dammar, jordarbeten, broar, kanaler, vägar och motorvägar. Civilbyggnad är uppdelad i olika discipliner, inklusive byggteknik, miljöteknik, stadsingenjör, geoteknik, materialteknik, kustteknik och vattenresurser.

  Industriell konstruktion

  Industriell konstruktion är konstruktion av cement, kemikalier, produktionsprocesslinjer, produktionsanläggningar, kraft, gas, olja och pappersindustri. Delprocesser innefattar montering av tung utrustning och dess installation, rörinstallation, rigging och ställningsuppställning. Industriella byggprojekt är anställda av olika branscher, såsom petroleum, kraftproduktion, medicin och kemikalier. Högt specialiserade team övergår dator- eller pappersbaserade ritningar och processer till verklighet. Industriella konstruktionsteam arbetar nära med kostnadsingenjörer, revisorer och hypotekslån. De deltar i att skapa en ekonomisk förvaltningsplan för byggandet av den nödvändiga industrianläggningen. Industriella byggprojekt måste följa lämpliga krav på byggnad och zoneringskod. Projekt som misslyckas med att följa dessa lagar leder till juridiska och ekonomiska konsekvenser för företagets ägare. Industriprojekt är utformade så att de kan åstadkommas i tid utan kostnadssänkningar.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com