• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  •  science >> Vetenskap >  >> Energi
    Solar Oven Facts

    Varje gång en klockas begagnad ticks konverterar solen fyra miljoner ton massa till energi. Eftersom det är miljontals mil bort kommer solen inte att förånga planeten, men det kan hjälpa dig att baka en god pizza. Du kommer inte att få tillräckligt höga temperaturer för att göra det genom att lämna mat i solljuset - även på den hetaste dagen - om du inte använder en solugn och låt den utnyttjade kraften hos en biljon megatonbombar laga mat åt dig.

    Solenergimätningar: Fördelar och nackdelar

    Det kan ta längre tid för en solugn att göra din favoriträtt, men fördelarna kan kompensera för olägenheterna. Om du gillar att spara pengar, gläd dig därför att du inte behöver spendera det på bränsle för en solugn. Inget bränsle betyder inga öppna lågor som kan orsaka bränder. Mat brinner sällan för att det kokar långsamt, och din arbetsbelastning är minimal eftersom du vanligtvis inte behöver röra någonting. Slutligen gör en solugns portabilitet det enkelt att transportera.

    Ytterligare globala fördelar

    En solugnens fördelar kan variera beroende på var den används. I mindre utvecklade länder eliminerar dessa ugnar behovet av att kvinnor och barn spenderar tid för att samla bränsle för matlagning. I skogskogar bidrar ugnen till långsam avskogning genom att eliminera behovet av att skörda bränsle. En solugns portabilitet blir ännu viktigare när det kan hjälpa människor att laga mat när de är isolerade från kraft och bränsle. Solugnar hjälper också till att skydda planetens miljö eftersom de inte använder fossilt bränsle.

    Matlagningskraften i fokuserad, infångad energi

    Det finns flera typer av solugn, men de arbetar alla genom att fokusera Solens energi på dina måltider. Panelugnar, som vanligtvis har flera paneler, speglar ljus på mat. Parabolugnar - vanligtvis de bästa spisarna - fokuserar också ljuset, men det ljuset kommer till en enda kontaktpunkt där värme uppstår. Om du får en av dessa ugnar ska du placera mat på den punkten för bästa resultat. Boxugnar fungerar som växthus, infångad strålning i behållaren efter att ljusvågor tränger in genom en öppning. Du kan täcka den öppningen med klar plast, men glasfällor värmer bättre.

    Maximera din matlagningsupplevelse

    En solugn fungerar mer effektivt om du kommer ihåg några viktiga tips. Se till att matlagningsbehållaren är mörk och dess reflekterande material är jämnt. mörka färger absorberar mer energi än ljusa. Det hjälper också att placera din solugn så att den direkt vetter mot solen. Tät en solugn tätt och isolera det bra för att hålla värmen från att lämna behållaren. Om du lagar mat som innehåller vätska, försegla dem inuti ugnen. Detta förhindrar uppvärmd vatten från att kondensera och täcka behållaren.

    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com