• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  I vilka bergformationer kan guld hittas?

  Guld finns oftast i mycket små mängder blandat med andra material. Upplevda guldprospektorer söker sällan efter guld, men letar efter stenar och bergformationer som är kända för att hålla guld.

  Quartz

  Guld finns oftast i kvartssten. När kvarts finns i guldlagerområden är det möjligt att guld också kommer att hittas. Kvarts kan hittas som små stenar i flodbäddar eller i stora sömmar i sluttningar. Den vita färgen på kvarts gör det lätt att upptäcka i många miljöer.

  Alluvium

  Alluvium är en deponering av eroderade material och sediment som samlas in i ett område. Eftersom guld och andra material är uthärda trycks de små bitarna av vatten och andra krafter i bäckar och flodbäddar och andra fördjupningar. Eftersom guld är tyngre än de flesta andra naturligt förekommande material, sätter det sig i botten av dessa insättningar.

  Intrusive Rock

  Intrusiv sten bildas när smält magma drivs mellan lager av befintlig rock. Intrusive rock är vanligtvis mycket svår och eroderar långsamt. Detta gör att den omgivande klippan kan slits bort med vind och vatten och lämnar endast hårdare sten på plats. Tunga partiklar, som guld, kommer sannolikt att ackumuleras mot hårdare sten medan lättare material lättare flyttas bort.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com