• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Hur flödar energi genom en livsmedelskedja?

  Relationerna "vem äter vem" symboliserade i modellen för en livsmedelskedja ger jordens ekosystem några av deras verkliga grundläggande strukturer. Matkedjan i synlig handling kan vara en örn som svänger på en jackrabbit eller en haj som smälter sig igenom en sillskola, men du kan också visualisera en mer inneboende, underliggande rörelse; energin, som ursprungligen genererades av kärnreaktioner i solen, som flyter genom ett ekosystem för att driva det systemets livskrafter.
  Energi i ekosystem

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com