• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Typer av sannolikhet Math Questions

  Sannolikhet är ett sätt att förutsäga en händelse som kan inträffa någon gång i framtiden. Det används i matematik för att bestämma huruvida något händer eller om något händer är möjligt. Det finns tre typer av sannolikhetsproblem som uppstår i matematik.

  Sannolikhet som att räkna

  Den mest grundläggande typen av sannolikhetsproblem består av en enkel formel: Antal framgångsrika resultat (dividerat med) totala resultat. Allt du behöver är två siffror för att bestämma sannolikheten. Till exempel, om ett experiment har 20 totalt möjliga resultat och endast 10 av dem är framgångsrika, är sannolikheten för det problemet 50 procent. Detta är den typ av sannolikhetsproblem som uppstår mest i matematik och vardagssituationer.

  Sannolikhet i geometri

  Ett mindre vanligt men fortfarande grundläggande problem med sannolikheten är att använda geometri. I denna typ av sannolikhet finns det för många möjliga resultat att uttryckas i en enkel ekvation. Detta inkluderar att utvärdera antalet punkter på ett linjesegment eller i ett mellanslag, och vad sannolikheten för det här rymdets framtida poäng var det större, liksom sannolikheten för att saker händer i tid. För att göra denna ekvation behöver du längden på den kända regionen och dela den med längden på det totala segmentet. Detta ger dig sannolikheten. Till exempel, om Bob parkerade sin bil på en parkeringsplats vid en slumpmässigt vald tid som måste falla någonstans mellan 2:30 och 4:00, och precis en halvtimme senare körde han sin bil från parkeringsplatsen, vad är sannolikheten att han lämnade parkeringen efter 4:00? För detta problem delar vi timmarna i minuter så att vi kvarstår med mindre fraktioner. Eftersom det finns ett oändligt antal gånger som Bob kunde ha kört av partiet, finns det ingen möjlighet att räkna exakt när det hände. Vi kan beräkna sannolikheten för att Bob körde bort efter 4:00 genom att jämföra linjesegmenten av framgångsrika utfallstider till den för totala utfallstiderna. Längden på möjliga segmenttider är 30 minuter eftersom det är dags för framgångsrika resultat. Därefter dela upp det med den totala tiden mellan 2:30 och 4:00, vilket är 90 minuter. Ta 30/90 för att få en sannolikhet för 1/3 eller 33 procent chans att Bob körde av efter 4:00.

  Sannolikhet i Algebra

  Den vanligaste formen av sannolikhet är problemen hittades i algebraiska ekvationer. Denna typ av sannolikhet löses genom att bestämma tidigare händelser och hur de påverkar potentiella framtida händelser. Om sannolikheten att det kommer att regna i Seattle nästa tisdag är dubbelt så sannolikt att det inte kommer att regna, sannolikheten för regn nästa tisdag i Seattle skulle beräknas med hjälp av en algebraisk ekvation: Låt x representera sannolikheten för att det kommer att regna . Detta gör ekvationen [x = 2 (1-X)] eftersom den antingen kommer eller kommer inte att regna i Seattle. Detta gör sannolikheten att det inte kommer [1-x]. Detta ger oss svaret på 2/3 eller 67 procent risk för regn.

  Sammanfattning av sannolikhetsproblem

  Dessa problem och teorier bygger på de viktigaste aspekterna av sannolikheten. Eftersom så många olika omständigheter uppmanar så många olika möjliga resultat kan sannolikheten bli oändligt svårare. Men dessa enkla ekvationer och förklaringar kan tillämpas på något sannolikhetsproblem på något sätt för att få dem att fungera.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com