• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar pumpgallon per minut

  Om du undrar hur många liter per minut av vätska din pump kan flytta kan du utföra detta snabba experiment för att ta reda på det. En pump som rör ett visst antal liter fluid per minut är vad forskare kallar flödeshastighet. (Se Referens 1) Flödeshastigheter inkluderar en volym vätska som flyttas in i eller ut ur en behållare under en viss tid. (Se Referenser 1) Tömning av en hink med en känd mängd vatten inom en känd tidsperiod gör att pumphastigheten kan beräknas med enkel delning.

  Fyll den tomma gallonmjölkkanna med vatten och töm innehållet in i hinken. Upprepa tills skopan innehåller tre liter vatten. Tre liter vatten används för att få bättre resultat för pumphastigheten om pumpen inte utför konstant hastighet.

  Placera pumpen i skopan så att den når botten. Starta pumpen samtidigt som du startar stoppuret för att ta bort vattnet från hinken. Stoppa timern när skopan är tom. Skriv ner tiden i sekunder som det tog för att tömma hinken. Till exempel, säg att tiden är 168 sekunder.

  Konvertera tiden till minuter genom att dividera med 60, eftersom varje minut innehåller 60 sekunder. Genomförandet av detta steg ger 168 sekunder dividerat med 60 sekunder per minut eller 2,8 minuter.

  Dela upp antalet gallon vatten som flyttas av pumpen vid den tid som mäts för att få pumphastigheten i liter per minut. Genom att slutföra provproblemet har du 3,0 gallon dividerat med 2,8 minuter vilket motsvarar en pumphastighet på 1,1 liter per minut.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com