• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  10 användningar av alfastrålning

  Alfa-förfall är en typ av joniserande strålning i vilken alfapartiklar matas ut från kärnorna i instabila atomer. Alfapartiklar är stora, kraftfulla subatomära partiklar som är mycket förstörande för mänskliga celler; emellertid tenderar de att förlora sin energi snabbt, vilket begränsar deras förmåga att penetrera material. Det finns många sätt på vilka vetenskapen framgångsrikt använder alfastrålning på ett fördelaktigt sätt.
  Cancerbehandling

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com