• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar en kubisk volym i en logg

  En rak stock är kanske inte en perfekt cylinder, men den är väldigt nära. Det betyder att om du blir ombedd att hitta volymen på en logg kan du använda formeln för att hitta volymen på en cylinder för att göra en mycket nära tillnärmning. Men innan du kan använda formeln, måste du också känna till längden på loggen och antingen dess radie eller dess diameter.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Tillämpa formel för volym på en cylinder, V
  \u003d π × r
  2 × h
  , där V
  är loggets volym, r
  är loggens radie och h
  är dess höjd (eller om du föredrar, dess längd; det raka linjeavståndet från den ena änden av stocken till den andra).

  1. Konvertera diameter till radie

   Om du redan känner till loggens radie, hoppa direkt till steg 2. Men om du har uppmätt eller fått loggens diameter måste du dela det först med 2 för att få loggens radie. Om du till exempel har fått höra att loggen har en diameter på 1 fot, skulle dess radie vara:

   1 ft ÷ 2 \u003d 0,5 ft


   Tips

  2. Observera att i detta fall kan radien uttryckas i antingen tum eller fötter. Att lämna den i fötter är ett dömande samtal eftersom stockens längd troligen kommer att uttryckas i fötter också. Båda mätningarna måste använda samma enhet, annars fungerar inte formeln.


  3. Mät eller upptäck loggens längd

   För att arbeta formeln för volymen på en cylinder, måste du också veta cylinderns höjd, som för en stock är verkligen dess längd rakt från ena änden till den andra. Låt loggets längd vara 20 fot i det här exemplet.

  4. Ersätt radie och längd i formeln

   Formeln för en cylindervolym är V
   \u003d π × r
   2 × h
   , där V
   är volymen, r
   är radien för loggen och > h
   är dess höjd (eller i detta fall loggens längd). Efter att du har bytt ut radien och längden på ditt exempellogg i formeln har du:

   V
   \u003d π × (0.5) 2 × 20

  5. Förenkla Ekvation

   Förenkla ekvationen för att hitta volymen, V
   . I de flesta fall kan du ersätta 3,14 för π, vilket ger dig:

   V
   \u003d 3,14 × (0,5 fot) 2 × 20 fot

   Vilket förenklar till:

   V
   \u003d 3,14 × 0,25 ft 2 × 20 fot

   Och detta förenklar slutligen till:

   V
   \u003d 15,7 ft 3

   Volymen för exempelloggen är 15,7 ft 3.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com