• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man gör en hydraulisk hiss för ett skolprojekt

  En hydraulisk lyft är en enkel maskin som använder överföring av tryck genom ett slutet statiskt vätskemedium (vanligtvis en olja av något slag) för att lyfta tunga maskiner. I enlighet med Pascal princip överförs trycket från den ena änden av den hydrauliska lyftan till den andra ominskade. När kolvens område som tar emot trycket är större än det för den första kolven, är den uppåtkraften som utövas av den andra kolven flera gånger starkare än den nedåtgående kraften som utövas på den första kolven.

   Täck den ena änden av plaströret med plastpåsen. Försegla påsen på röret och se till att tätningen är lufttät.

   Klipp av toppen av plastflaskan och gör ett hål i basen. Mata försiktigt påsen och röret genom hålet så att påsen sitter i botten av flaskan.

   Tät tratten till den andra änden av röret och se till att denna tätning också är lufttät.

   Sätt på sprayburkslocket ovanpå påsen. Tejpa ner den om så önskas.

   Placera den tunga boken ovanpå flaskan (och därför ovanpå sprayburkens lock och påsen). För att demonstrera hissen, håll försiktigt tratten upprätt och häll långsamt vatten i den och genom röret.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com