• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Om kvantitativa metoder

  Kvantitativa metoder är de verktyg som sociala forskare använder för att hitta mätbara resultat av olika fenomen, efter den allmänna sekvensen av den vetenskapliga metoden, från hypotes till utvärdering. Att hitta rätt kvantitativt verktyg för att mäta något som den effekt som färgfärgen i ett barns sovrum kommer att ha på hennes psyke kan leda till stor debatt, men kvantitativa metoder har kommit till vanligt bruk inom sådana samhällsområden som statsvetenskap, sociologi, psykologi och antropologi, och accepteras som det bästa sättet att testa sanningen av hypoteser inom dessa områden.
  Statistiska metoder

  De flesta kvantitativa forskningsprojekten har en statistisk komponent till dem, särskilt inom samhällsvetenskap och ekonomi. Forskare samlar stora samplar av data och manipulerar olika faktorer utifrån hypotesen till hands. Om du till exempel vill mäta den effekt som näring har på en studerandes förmåga att behålla material, skulle du manipulera mängden och näringskvaliteten på frukost som konsumeras över ditt undersökningsprov. Opinionsundersökningar med fem- eller sju-punkts hållvågar är också vanliga verktyg. Beroende på den statistiska metoden appliceras olika regressionsmetoder (linjär eller icke-linjär) till data för att se om det finns signifikanta kopplingar mellan faktorer och resultat.

  -svarsteori

  Hur Skulle dessa undersökningar faktiskt fungera så långt som att ge ett meningsfullt resultat till de frågor som forskarna vill svara på? Det här är punktsvar-teorin (IRT) kommer in. Enligt IRT: s antaganden, om du tittar på en viss egenskap, till exempel läsnivå eller styrka av känslan om den utsedda hitterregeln, och du håller dina frågor oberoende och du kan göra dina svarares svar på ett matematiskt sätt, så ska din bedömning göra giltiga och meningsfulla resultat.
  Sciencing Video Vault
  Skapa (nästan) perfekt fäste: Så här skapar du (nästan) perfekt konsol: Här är hur
  Raschmodellen

  Denna modell arbetar främst med mätning av personlighetsegenskaper, förmågor och attityder. Du kan använda Rasch-modellen för att räkna ut, till exempel, hur en person känner till rätten att bära vapen med hjälp av ett frågeformulär. Medan det är användbart att ta reda på en viss egenskap eller attityd, är det inte det perfekta verktyget att använda om du försöker mäta flera faktorer samtidigt.
  Effektiv eller inte?

  Forskare som är skeptiska till kvantitativa metoder tenderar att peka på komplexiteten av faktorer i alla situationer som innefattar forskning inom samhällsvetenskapen. Om du till exempel mäter vikten av en hälsosam frukost för studentinlärning, hur kan du isolera valet mellan Frosted Flakes och All-Bran från andra faktorer som påverkar det lärandet, såsom sömnmönster, känslomässig turbulens i hem, disciplinära skillnader och andra element? De som argumenterar för kvantitativa metoder insisterar på att resultaten kan vara värdefulla om forskaren säkerställer en minimal störning från yttre faktorer.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com