• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Vad är tillämpningarna av diskret matematik?

  Diskret matematik är studiet av matematik begränsad till uppsättningen heltal. Även om tillämpningarna av fält för kontinuerlig matematik som kalkyl och algebra är uppenbara för många, kan tillämpningarna av diskret matematik till en början vara otydliga. Ändå utgör diskret matematik basen för många vetenskapliga områden i verkligheten - särskilt datavetenskap. De primära teknikerna som lärts i en diskret matematik kan tillämpas på många olika områden.
  Diskret matematik i kryptografi.

  Fältet kryptografi, som är studien för hur man skapar säkerhetsstrukturer och lösenord för datorer och andra elektroniska system är helt baserat på diskret matematik. Detta beror delvis på att datorer skickar information i diskreta - eller separata och distinkta bitar. Talteori, en viktig del av diskret matematik, gör det möjligt för kryptografer att skapa och bryta numeriska lösenord. På grund av mängden pengar och mängden konfidentiell information som är inblandad, måste kryptografer först ha en solid bakgrund i talteori för att visa att de kan tillhandahålla säkra lösenord och krypteringsmetoder.
  Relationsdatabaser

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com