• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man beräknar 1:10-förhållande

  Förhållanden berättar hur två delar av en helhet relaterar till varandra. Till exempel kan du ha ett förhållande som jämför hur många pojkar som är i din klass jämfört med hur många flickor som är i din klass, eller ett förhållande i ett recept som berättar hur mängden olja jämförs med mängden socker. När du väl vet hur de två siffrorna i ett förhållande relaterar till varandra kan du använda den informationen för att beräkna hur förhållandet relaterar till den verkliga världen.
  En snabb översyn av förhållanden.

  av förhållanden som fraktioner, av två skäl. Först kan du faktiskt skriva förhållanden som bråk. 1:10 och 1/10 är samma sak. För det andra, precis som i bråk, är den ordning du skriver siffror i förhållandet viktigt.

  Låt oss säga att du jämför jämförelsen mellan salt och socker i ett recept som kräver 1 del salt till 10 delar socker. Du skriver siffrorna i samma ordning som de objekt som numren representerar. Så eftersom salt kommer först kommer du att skriva "1" för 1 del salt först, följt av "10" för 10 delar socker. Det ger dig ett förhållande på 1 till 10, 1:10 eller 1/10.

  Föreställ dig nu att du skulle ändra siffrorna och låta ditt förhållande mellan salt och socker vara 10: 1. Plötsligt har du 10 delar salt för varje del socker. Vad du än gör med 10: 1-förhållandet kommer att smaka väldigt annorlunda än om du använt förhållandet 1:10!

  Slutligen, precis som bråk, anges förhållanden idealiskt i sina enklaste termer. Men de börjar inte alltid på det sättet. Så precis som en bråkdel av 3/30 kan förenklas till 1/10, kan ett förhållande av 3:30 (eller 4:40, 5:50, 6:60 och så vidare) förenklas till 1:10.
  Lösning för saknade delar i förhållande -

  Du kanske kan berätta hur du löser ett 1:10-förhållande genom enkel undersökning: För varje 1 del du har av det första, har du 10 delar av den andra saken. Men du kan också lösa detta förhållande med hjälp av korsmultiplikationstekniken, som du sedan kan använda på svårare förhållanden.

  Tänk dig som exempel att du har fått höra att det finns ett förhållande 1:10 på vänsterhänt till högerhänt studenter i din klass. Om det finns tre vänsterhänderna, hur många högerhänta studenter är det?

  1. Ställ in problemet.

   Du har faktiskt två förhållanden i exemplet problem: Den första, 1/10, är det kända förhållandet mellan vänsterhänta och högerhänta elever i klassen. Det andra förhållandet representerar också antalet vänsterhänt till högerhänta elever i klassen, men du saknar ett element. Skriv de två förhållandena lika med varandra, med variabeln x
   som fungerar som en platshållare för det saknade elementet. Så för att fortsätta exemplet har du:

   1/10 \u003d 3 / x

  2. Cross-Multiply Elements -

   Multiplicer täljaren av den första fraktionen med nämnaren för den andra fraktionen, och ställ in denna lika med telleren för den andra fraktionen gånger nämnaren för den första fraktionen. Ställ in de två produkterna som lika till varandra. Fortsätter exemplet ger detta dig:

   1 ( x
   ) \u003d 3 (10)

  3. Lös för x

   Med en mer svårt problem, du måste nu lösa för x
   . Men i det här fallet, förenkla ekvationen är allt du behöver göra för att få ett värde för x
   :

   x
   \u003d 30

   Du saknar mängden är 30; du kanske måste se tillbaka på det ursprungliga problemet för att påminna dig själv om att detta representerar antalet högerhänta elever i klassen. Så om det finns 3 vänsterhänderna i klassen, finns det också 30 högerhänta elever.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com