• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man beräknar per capita

  Termen "per capita" kommer från den latinska frasen som betyder "för huvud". Det är en siffra som uttrycker ett genomsnitt av ett visst datum för varje person i befolkningen som mäts. Det är användbart för att bedöma betydelsen av ett visst nummer i en statistisk undersökning. Om det till exempel finns tio dödsolyckor i en stad med 100 000 människor, är det olyckligt, men om det finns samma antal dödsolyckor i en stad på 100, indikerar det ett allvarligt problem.

   Bestäm storleken på den befolkning du mäter. Detta är det totala antalet personer i din grupp, oavsett om det är invånare i en stad, anställda i ett företag eller annan grupp.

   Bestäm den siffra du vill beräkna mått per capita för. Det kan vara inkomst, totala arbetstimmar, sjukdomar eller andra mått. Oavsett metrisk, se till att det totala antalet du bestämmer endast gäller för den befolkning som mäts.

   Dela upp metrisen med antalet personer i befolkningen för att få ditt antal per capita. Till exempel, om 500 medborgare i en stad tjänar totalt $ 12 500 000 i årslön, är den årliga inkomst per capita för staden $ 25 000.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com