• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Skillnaden mellan propositionen och hypotesen

  Termen "proposition" och "hypotese" hänvisar båda till formuleringen av ett möjligt svar på en specifik vetenskaplig fråga. I synnerhet behandlar ett förslag kopplingen mellan två befintliga koncept. Den huvudsakliga skillnaden mellan de två är att en hypotes måste vara testbar och mätbar, medan ett förslag handlar om rena koncept för vilka det för närvarande inte finns något laboratorietest.
  Hypoteser och den vetenskapliga metoden.

  Att bilda en hypotes är det första steget i att utveckla en teori enligt den vetenskapliga metoden. Det är en utbildad gissning baserad på forskning och arbetskunskap. För att en hypotes ska anses vara giltig måste den göra en förutsägelse som forskare kan testa med ett repeterbart experiment. Om en hypotes inte kan förfalskas genom experiment kan den inte betraktas som en del av en giltig vetenskaplig teori.
  Vetenskapliga förslag |

  Ett förslag liknar en hypotes, men dess huvudsakliga syfte är att föreslå en koppling mellan två koncept i en situation där länken inte kan verifieras med experiment. Som ett resultat förlitar den sig starkt på tidigare forskning, rimliga antaganden och befintliga korrelativa bevis. En forskare kan använda ett förslag för att driva vidare forskning om en fråga eller ställa en i hopp om att ytterligare bevis eller experimentella metoder kommer att upptäckas som kommer att göra det till en testbar hypotes.
  Giltiga användningsområden för förslag |

  Förslag kan tjäna en viktig roll i den vetenskapliga processen. Genom att föreslå en länk mellan två begrepp kan en vetenskaplig förslag föreslå lovande undersökningsområden för forskare. I studierområden där giltiga hypoteser sällan kan göras kan ett förslag fungera som ett vanligt antagande som kan stödja ytterligare spekulation. Detta kan förekomma i extremt komplexa system, till exempel de som behandlas av sociologi och ekonomi, där ett experimentellt test skulle vara oöverkomligt dyrt eller svårt. Förslag är också värdefulla inom studierområden där lite hårt bevis kvarstår, till exempel arkeologiska och paleontologiska studier där endast fragment av bevis har upptäckts.
  Nackdelar med förslag -

  Eftersom ett förslag inte litar på testbara data är det svårare att motbevisa i ett vetenskapligt sammanhang. Det behöver bara vara övertygande och internt konsekvent för att verka giltigt. Förslag som uppfyller båda dessa villkor har dock visat sig vara felaktiga eller felaktiga när nya testbara data blir tillgängliga. Tron på förslag som ofta har accepterats under långa perioder kan vara extremt svårt att övervinna, även om andra forskare lägger fram mer sannolika förslag.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com