• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Första beviset på bildning av stenig planet i Tatooine-systemet

  Den vita dvärgen är den utbrända kärnan av en stjärna som förmodligen liknade solen, den bruna dvärgen är bara ~60 gånger tyngre än Jupiter, och de två stjärnorna går runt varandra på bara lite över två timmar. Kredit:Mark Garlick, UCL, University of Warwick och University of Sheffield

  Bevis på planetskräp som omger en dubbel sol, "Tatooine-liknande" system har hittats för första gången av en UCL-ledd forskargrupp.

  Publicerad idag i Natur astronomi och finansieras av Science and Technology Facilities Council och European Research Council, studien finner resterna av krossade asteroider som kretsar kring en dubbelsol bestående av en vit dvärg och en brun dvärg ungefär 1000 ljusår bort i ett system som kallas SDSS 1557.

  Upptäckten är anmärkningsvärd eftersom skräpet verkar vara stenigt och antyder att jordiska planeter som Tatooine - Luke Skywalkers hemvärld i Star Wars - kan existera i systemet. Hittills, alla exoplaneter som upptäckts i omloppsbana runt dubbelstjärnor är gasjättar, liknande Jupiter, och tros bildas i de isiga områdena i deras system.

  I motsats till det kolrika isiga material som finns i andra dubbelstjärnsystem, planetmaterialet som identifieras i SDSS 1557-systemet har en hög metallhalt, inklusive kisel och magnesium. Dessa element identifierades när skräpet strömmade från sin bana till stjärnans yta, förorenar det tillfälligt med minst 1017 g (eller 1,1 biljoner amerikanska ton) materia, likställer det med en asteroid som är minst 4 km stor.

  Huvud författare, Dr Jay Farihi (UCL Physics &Astronomy), sa:"Att bygga steniga planeter runt två solar är en utmaning eftersom tyngdkraften hos båda stjärnorna kan trycka och dra enormt, förhindrar stenbitar och damm från att klibba ihop och växa till fullvärdiga planeter. Med upptäckten av asteroidskräp i SDSS 1557-systemet, vi ser tydliga signaturer av steniga planeter via stora asteroider som bildades, hjälper oss förstå hur steniga exoplaneter skapas i dubbelstjärnesystem."

  I solsystemet, asteroidbältet innehåller de överblivna byggstenarna för de jordiska planeterna Merkurius, Venus, Jorden, och Mars, så planetforskare studerar asteroiderna för att få en bättre förståelse för hur stenig, och potentiellt beboeliga planeter bildas. Samma tillvägagångssätt användes av teamet för att studera SDSS 1557-systemet eftersom alla planeter inom det ännu inte kan detekteras direkt men skräpet sprids i ett stort bälte runt dubbelstjärnorna, vilket är ett mycket större mål för analys.

  Upptäckten kom som en fullständig överraskning, eftersom teamet antog att den dammiga vita dvärgen var en enda stjärna men medförfattaren Dr Steven Parsons (University of Valparaíso och University of Sheffield), en expert på dubbelstjärniga (eller binära) system lade märke till kontrollamporna. "Vi känner till tusentals binärer som liknar SDSS 1557 men det är första gången vi har sett asteroidskräp och föroreningar. Den bruna dvärgen var effektivt gömd av dammet tills vi tittade med rätt instrument", lade till Parsons, "men när vi observerade SDSS 1557 i detalj kände vi igen den bruna dvärgens subtila gravitationskraft på den vita dvärgen."

  Teamet studerade det binära systemet och den kemiska sammansättningen av skräpet genom att mäta absorptionen av olika våglängder av ljus eller "spektra", med hjälp av Gemini Observatory South-teleskopet och European Southern Observatory Very Large Telescope, båda ligger i Chile.

  Medförfattaren professor Boris Gänsicke (University of Warwick) analyserade dessa data och fann att de alla berättade en konsekvent och övertygande historia. "Alla metaller vi ser i den vita dvärgen kommer att försvinna inom några veckor, och sjunka ner i det inre, såvida inte skräpet kontinuerligt flödar mot stjärnan. Vi kommer att titta på SDSS 1557 nästa med Hubble, för att slutgiltigt visa att dammet är gjort av sten snarare än is."


  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com